24.11.2016 | 12:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kombinované sejačky a jarná sejba

V rámci prípravy pôdy pred jarnou sejbou je dôležitá jej včasnosť a vhodne zvolená technológia. Tá vychádza predovšetkým z pôdnych a klimatických podmienok, spektra pestovaných plodín a veľkosti podniku. Vysokú vzchádzavosť vysiatych semien zabezpečí len správne pripravené osivové lôžko s ľahko utuženým dnom, cez ktoré môže vzlínať kapilárna vlhkosť, a kyprá vrchná vrstva umožňujúca rýchly prienik kyslíka a tepla do pôdy.

K tomuto účelu je potrebné uskutočniť urovnanie vrchnej vrstvy pôdy, rozdrobenie hrúd, spätné utuženie pôdy a prerušenie pôdneho prísušku. Zároveň je dôležité udržiavať rovnomernú hĺbku prípravy pôdy. Klíčenie a vzchádzanie vysiatych semien je potom tým rýchlejšie, čím jemnejšie je pôda pripravená. To je krátkodobo priaznivý efekt, avšak dlhodobo znamená prílišný obsah jemných častíc tiež riziko uľahnutia a rozbahnenia pôdy. Ideálne pripravené osivové lôžko by malo mať rozloženie jemných častíc v mieste uloženia osiva a hrubších potom na povrchu. Úroveň rozdrobenia pôdy je daná intenzitou účinku náradia, početnosťou pracovných operácií a takisto spracovateľnosťou pôdy. S ohľadom na premenlivosť počasia a iné prírodné vplyvy sa stále častejšie ukazuje, že jedna technologická linka pre všetky pozemky nie je najdokonalejšie riešenie. To platí najmä vtedy, ak sú pôdne podmienky jednotlivých pozemkov značne odlišné. Praktizuje sa teda kombinácia rôznych technológií s tým, že sa vždy zvážia možnosti ich využitia.

Rozhodovanie kladie značné nároky na podnikový manažment, okrem iného aj na schopnosti odhadnúť možné riziká jednotlivých technológií pre konečný efekt. Tomu je potrebné prispôsobiť aj posledný (zároveň však vo vzťahu k úrode rozhodujúci) článok technológie, a to je výber sejacieho stroja. Hlavnú úlohu tu zohrávajú kombinované stroje na prípravu pôdy dovoľujúce zlúčením operácií prípravy pôdy a sejby obmedzenie prejazdov a zároveň zvýšenie výkonnosti.

Celý článok v RN č. 47

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down