14.11.2013 | 09:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komisia chce zaviesť "horskú značku"

Európska komisia by chcela zaviesť nové voliteľné označenie pre "horské výrobky". Výrobcovia si však myslia, že by ich to mohlo skôr poškodiť.

Ak majú mať nárok na takéto označenie výrobky, ktoré sa vyrábajú do 30 kilometrov od horských oblastí, tak by to znamenalo, že by ho mohli využiť napríklad aj výrobky z Milána alebo Turína. Upozornilo združenie EUROMONTANA. Európska komisia ale tvrdí, že flexibilita je potrebná, pretože v niektorých krajinách sa za súčasť horských oblastí považujú aj údolia.

 

Krmivá

 

Euromontana taktiež tvrdí, že veľmi prísne sú aj navrhované kritériá pre krmivo hospodárskych zvierat, z ktorých výrobky by mohli niesť označenie „horské“. Podľa plánov na označovanie musí minimálne 60 percent krmív pre prežúvavce pochádzať z horskej oblasti a v prípade ošípaných a hydiny by to malo byť 50 percent. Výrobcovia však požadujú znížiť minimálnu požiadavku na krmivo pre ošípané na 0 percent.

V reakcii na túto požiadavku Komisia pripomenula, že nariadenie EÚ o kvalite stanovuje, že "v podstate všetky krmivá pochádzajú z horských oblastí". Zároveň poukázala aj na odchýlky pre pôvod krmív pre neprežúvavce.

Komisia taktiež tvrdí, že termíny ako "horský výrobok" alebo "produit de montagne" majú  určitý význam pre spotrebiteľov a umožnenie takéhoto označenia pre bravčové mäso, ktoré pochádza z ošípaných kŕmených výhradne krmivom z iných ako horských oblastí, by mohlo viesť k zavádzaniu spotrebiteľa.

Návrh kritérií pre označenie výrobkov
ako „horské“, tzv. Delegovaný akt, ktorým sa stanovujú niektoré odchýlky od podmienok použitia označenia, sú v súčasnej dobe na pripomienkovom konaní medzi jednotlivými oddeleniami EK.

 

Označenie kvality

 

Podľa nového nariadenia o kvalite, ktoré nadobudlo účinnosť 3. januára 2013, bol termín "horský výrobok" vytvorený ako termín na označenie kvality. Nariadenie uvádza, že uvedený termín sa môže použiť len pre potraviny z tých hospodárskych zvierat, ktoré boli kŕmené prevažne krmivom pochádzajúcim z horských oblastí. Okrem toho, aj spracovanie týchto výrobkov sa musí uskutočniť v horských oblastiach.

Uvedený návrh usmernení z dielne GR AGRI obsahuje aj ďalšie návrhy, ako by EK mohla pomôcť roľníkom hospodáriacim v horských oblastiach; napríklad ponúknutím väčšej flexibility podmienok a výnimiek pri spracovaní, ktoré umožnia poľnohospodárom získať krmivo pre zvieratá aj mimo horských oblastí.

Komisia uviedla, že má veľký záujem na zachovaní poľnohospodárskych komunít v horských oblastiach. Nie je ale ochotná povoliť, aby sa ako „horské“ označovali tie výrobky, ktoré nespĺňajú špecifické požiadavky, vrátane získavania krmív pre zvieratá v horských oblastiach.

 

Schvaľovanie

 

Keď budú konzultácie medzi jednotlivými oddeleniami EK ukončené, čo by malo byť začiatkom decembra, musí byť tento návrh predložený WTO, a to ešte pred jeho formálnym prijatím zo strany EK. Tento proces trvá asi dva mesiace. Po prijatí Delegovaného aktu zo strany exekutívy EÚ bude mať ešte aj Európsky parlament a Rada EÚ právo na prieskum návrhu počas dvoch mesiacov, ktoré môžu byť predĺžené o ďalšie dva mesiace.

Vzhľadom na potrebu konzultácie na pôde WTO a právo Európskeho parlamentu a Rady EÚ sa zdá byť nepravdepodobné, že by nové označenie výrobkov mohlo byť pripravené skôr ako koncom apríla, respektíve začiatkom mája 2014. Ďalšie oneskorenie by mohlo nastať vtedy, ak by prijatie Delegovaného aktu prišlo v čase volebnej kampane do Európskeho parlamentu.

Podľa nariadenia o kvalite by Európska komisia mala do 4. 1. 2014 vypracovať aj správu o ekonomickej životaschopnosti systému označovania pre miestne  poľnohospodárstvo (priamy predaj), ktoré umožňuje poľnohospodárom predávať svoje produkty na mieste. Očakáva  sa, že táto správa bude zverejnená v decembri.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down