20.12.2013 | 09:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komisia nám nepreplatí 183 miliónov eur

Európska komisia (EK) nepreplatí Slovensku z eurofondov výdavky vo výške 182,91 milióna eur. Komisia sa totiž rozhodla plošne neuhradiť 10% z nárokovaných výdavkov pri 326 projektoch financovaných z eurofondov. Ako však informoval podpredseda vlády SR Ľubomír Vážny, takmer 183 miliónov eur z celkovej alokácie eurofondov neprepadne. "Naopak, tieto prostriedky vieme využiť náhradnými projektmi," povedal Ľ. Vážny.

Komisia chcela podľa Ľ. Vážneho pôvodne nepreplatiť viac ako 700 miliónov eur pre pochybenia, ktoré sa udiali pri vyhlasovaní verejného obstarávania na jednotlivé projekty. Až následným vyjednávaním sa podarilo sumu znížiť. Najvážnejším problémom bol pre predstaviteľov EK príliš krátky termín, počas ktorého si mohli dodávatelia prevziať súťažné podmienky ku tendrom.
Ideálny čas mal byť podľa EK viac ako polovica z 52 dní, čiže všetky projekty s termínom pod 26 dní boli vyhodnotené ako chybové. Podľa Ľ. Vážneho však nebol tento časový úsek v pravidlách presne určený, pričom bol len nejasne definovaný ako "good time." Medzi projekty, ktoré najviac a neprimerane znížili lehotu na prevzatie súťažných podkladov, bol podľa Vážneho projekt realizovaný Slovenskou správou ciest (SSC). Jeho hodnota bola viac ako 21 miliónov eur, pričom lehota bola určená len na 7 dní.
V rámci nápravných opatrení, ktoré SR v tejto súvislosti prijala, došlo najmä ku zmene príslušného zákona. Od 1. júla 2013 bola zavedená takzvaná veľká novela zákona o verejnom obstarávaní. Tá definovala, že uverejňovanie súťažných podkladov v prípade nadlimitných zákaziek musí byť realizované formou poskytnutia vytlačených súťažných podkladov, pričom tieto materiály musia byť uverejnené aj na internetovej stránke obstarávateľa. Takto podľa Vážneho už nie je potrebná lehota na vyzdvihnutie podkladov, pretože záujemca si ich vie vyzdvihnúť elektronicky.
Projekty s najväčšou sumou (159 miliónov eur), ktorú EK Slovensku nepreplatí, patria do Operačného programu Doprava. V rámci časového rozdelenia sa týka zhruba polovica z celkovej nepreplatenej sumy programov realizovaných do konca tohto roka. Približne 30% zo sumy súvisí s projektmi z budúceho roku a asi 20% sa týka projektov realizovaných v roku 2015.
Ako Ľ. Vážny zdôraznil, finančné prostriedky, ktoré EK Slovensku nepreplatí, neprepadnú. Môžu sa využiť prostredníctvom náhradných projektov v rámci oblastí, ktoré EK Slovensku už zadefinovala. Predovšetkým pôjde o dopravné projekty. "Tie projekty sú v oblasti nákupu nových koľajových vozidiel. Je tam modernizácia železničnej infraštruktúry medzi Považskou Bystricou a Žilinou a je tam zvyšovanie bezpečnostných parametrov na cestách 1. triedy v gescii Slovenskej správy ciest," konštatoval Ľ. Vážny. (tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down