23.03.2023 | 10:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komisia predkladá podporné opatrenie v hodnote 56,3 milióna EUR pre bulharských, poľských a rumunských poľnohospodárov

Komisár Wojciechowski predložil návrh Komisie ministrom poľnohospodárstva na zasadnutí Rady pre poľnohospodárstvo.


Očakáva sa, že táto podpora v hodnote 56,3 milióna EUR financovaná z poľnohospodárskej rezervy kompenzuje postihnutým poľnohospodárom ekonomickú stratu v dôsledku zvýšeného dovozu obilnín a olejnín a obmedzí vplyv nerovnováhy na trhu na ich rozhodnutia o sejbe.

Poľnohospodári v krajinách susediacich s Ukrajinou vyjadrili obavy z dopadov zvýšeného dovozu ukrajinských obilnín a olejnín na miestne trhy. Narušenie obchodu spôsobené ruskou agresiou by sa nemalo diať na úkor farmárov zo susedných krajín.

Na základe posúdenia zaslaného dotknutými členskými štátmi Komisia analyzovala situáciu, pričom sa zamerala na nadmernú ponuku výrobkov na národnej a regionálnej úrovni a možný vplyv na ceny domácej produkcie. Zohľadnil sa aj tlak na logistické reťazce, ktorý má vplyv na ceny a trhové príležitosti pre poľnohospodárov v blízkosti hraníc, najmä v prípade Rumunska.

Finančná pomoc sa rozdelí medzi tri členské štáty, ktoré ju potom čo najskôr rozdelia poľnohospodárom. Komisia navrhuje vyčleniť 29,5 milióna EUR Poľsku, 16,75 milióna EUR Bulharsku a 10,05 milióna EUR Rumunsku. Tieto tri krajiny môžu túto podporu EÚ doplniť až do 100 % vnútroštátnymi fondmi, čo by predstavovalo celkovú finančnú pomoc pre postihnutých poľnohospodárov vo výške 112,6 milióna EUR.

Komisia očakáva, že platby poľnohospodárom sa vyplatia do 30. septembra 2023, pričom tieto tri krajiny okrem iného oznámia Komisii, ako boli finančné prostriedky rozdelené a ako pomohli poľnohospodárom.

O návrhu opatrenia Komisie vo forme vykonávacieho nariadenia sa v súčasnosti diskutuje s členskými štátmi, ktoré o ňom budú hlasovať na schôdzi výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov naplánovanej na 30. marca. Ak bude opatrenie schválené, bude uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie začiatkom apríla a účinnosť nadobudne deň po jeho uverejnení, aby ho Bulharsko, Poľsko a Rumunsko mohli bezodkladne implementovať.

(EK)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down