21.01.2015 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komoditné správy prinesieme pravidelne

Ekonomické informácie a analýzy vývoja poľnohospodárstva a potravinárstva sú neodmysliteľným podkladom potrebným či už pri strategických rozhodnutiach v sektore na úrovni štátu či Európskej únie, ale aj pre jednotlivé podniky.

Tieto, aj mnohé iné činnosti v poľnohospodárskom a potravinárskom odvetví vykonáva Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva (VÚEPP), ktorý je štátnou príspevkovou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a už rok súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.

Aktuálne informácie mesačne

Mnohé z informácií, ktoré má VÚEPP k dispozícii sú veľmi užitočné aj pre poľnohospodársku prax. Preto na základe vzájomnej dohody budeme v Roľníckych novinách v mesačných intervaloch uverejňovať najdôležitejšie informácie o vybraných komoditách. Medzi hlavné činnosti VÚEPP patria i analýzy vývoja situácie a definovanie zmien na agropotravinárskom trhu vybraných agropotravinárskych komodít. Tieto sa už niekoľko rokov na VÚEPP zabezpečujú prostredníctvom vypracovávania komoditných situačných a výhľadových správ o vybraných komoditách rastlinnej a živočíšnej výroby. Ide o obilniny, cukrovú repu, olejniny, zemiaky, strukoviny, ovocie, zeleninu, vinič hroznorodý, hroznové víno, jatočný hovädzí dobytok a jatočné teľatá, jatočné ošípané, ovce, kozy, hydina a vajcia, mlieko a priemyselné krmivá.

Riaditeľ Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Doc. Ing. Štefan Buday, PhD.  k pripravovanej spoločnej aktivite uviedol: „Budeme veľmi radi, ak výsledky našej práce budú viac prístupné odbornej verejnosti a praxi aj prostredníctvom Roľníckych novín. Všetky komoditné správy sú vypracované veľmi precízne s využitím dostupných relevantných údajov a oponované predstaviteľmi zainteresovaných sektorov....

Viac sa dočítate v aktuálnom vydaní Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down