06.01.2017 | 03:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Komora v roku 2017 očakáva problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily

Potravinárska komora Slovenska (PKS) v roku 2017 očakáva rastúce problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily, a to bez ohľadu na ich kvalifikáciu. V prípade menej kvalifikovaných zamestnancov je problémom uspokojiť rastúce mzdové požiadavky pri súčasnom zachovaní cenovej konkurencieschopnosti výroby. Uviedol to prezident PKS Daniel Poturnay.

Nevyhnutné riešenie v podobe investícií do automatizácie a nových technológií s nižšími nárokmi na pracovnú silu však podľa neho naráža jednak na vyčerpané prostriedky z Programu rozvoja vidieka a na druhej strane na problémy s umiestnením nových výrobkov na trhu, ktorý je v dôsledku spotrebiteľského nacionalizmu okolitých krajín značne obmedzený.
V prípade kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví potravinárstva sa nedostatok podľa Poturnaya prejavuje na všetkých stupňoch, či sa hovorí o stredných odborných kádroch alebo o vysokoškolsky vzdelaných pracovných silách. Prejavuje sa vysokou fluktuáciou v odvetví, nákladmi na dodatočné vzdelávanie, rekvalifikácie, ktoré sa javia ako neefektívne, keďže zamestnanci nezostávajú v tomto odvetví dlhodobo pracovať. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ministerstvo pôdohospodárstva iniciovalo v spolupráci s rezortom školstva opatrenia, ktoré prispôsobia školskú sieť a zameranie škôl potrebám zamestnávateľov.
V novom roku 2017 má PKS záujem rozvíjať spoluprácu s rezortom pôdohospodárstva, kde je priestor na zintenzívnenie dialógu. Komora očakáva, že domáce potravinárstvo a jeho podpora budú prioritou tohto rezortu a bude nadväzovať na užitočný dialóg so zástupcami ministerstva na decembrovom rokovaní Valného zhromaždenia PKS v Turčianskych Tepliciach.
"Podpora potravinárskeho priemyslu by sa mala odvíjať od reálnych potrieb sektora a smerovať k tým podnikom, ktoré tvoria chrbticu potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Prijímané opatrenia by sa mali vydiskutovať, prijímať v úzkej spolupráci s ich zástupcami a mali by smerovať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, potravinovej sebestačnosti a k prispôsobeniu systému vzdelávania potrebám trhu práce. Rovnako dôležité je však aj aktívne pracovať proti takým návrhom regulácií zo strany iných rezortov, ktoré prinášajú sťaženie podmienok podnikania v potravinárskom priemysle," doplnil Poturnay.
S cieľom riešenia problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch sa podľa neho založila aj európska platforma Supply Chain Initiative, ktorá chce hľadať riešenia prednostne dohodou medzi potravinármi a obchodníkmi. PKS má záujem túto iniciatívu posunúť aj na národnú úroveň a v spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO) má za cieľ v roku 2017 založiť na Slovensku národnú platformu pre férové obchodné vzťahy.
"Základom pre vytvorenie a fungovanie Národnej platformy pre férové obchodné vzťahy je dohoda, že združenie nebude formálne, ale bude riešiť reálne problémy medzi dodávateľmi a odberateľmi," dodal Poturnay.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down