23.01.2014 | 02:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Konferencie ministrov o ochrane lesov v Európe

Od januára 2014 sa Slovenská republika stala jednou z dvoch krajín, ktoré predsedajú politickému procesu Konferencií ministrov o ochrane lesov v Európe. Proces je v súčasnosti známy pod označením FOREST EUROPE a ide o jeden z najvýznamnejších medzivládnych procesov v Európe, ktoré sa zaoberajú otázkami lesov a ich udržateľného obhospodarovania.

FOREST EUROPE je najvyšším politickým grémiom európskych ministrov zodpovedných za lesné hospodárstvo. Ide o celoeurópsky medzivládny proces, ktorého základným cieľom je podpora realizácie trvalo udržateľného obhospodarovania lesov v tomto geopolitickom regióne. V rámci ministerského procesu sú prijímané politické rozhodnutia o strategickom smerovaní lesníctva v Európe.

Európski ministri zodpovední za lesné hospodárstvo prijali od vzniku procesu v roku 1990 celkovo 19 rezolúcií, ktoré obsahujú politické záväzky týkajúce sa lesov, ich trvalo udržateľného obhospodarovania a lesného hospodárstva. Proces sa v posledných dvadsiatich rokoch zaoberal otázkou všeobecného pochopenia a vypracovaním politického rámca pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov v celoeurópskom regióne. Politické záväzky prijaté týmto ministerským procesom mali pozitívny vplyv na tvorbu a implementáciu príslušných politík v tomto regióne.

Ministerský proces v súčasnosti zahŕňa 46 európskych krajín a Európsku úniu, ktoré sú signatárskymi stranami. Okrem toho má v procese status pozorovateľa 11 mimoeurópskych krajín, ako aj viacero mimovládnych organizácií, medzivládnych organizácií, asociácií a zväzov vlastníkov lesov, spracovateľov dreva a iných subjektov zainteresovaných na využívaní lesov.

Slovenská republika má v rámci procesu FOREST EUROPE prominentné postavenie, pretože je od roku 2007 členskou krajinou tzv. hlavného koordinačného výboru. Tento výbor pozostáva z piatich krajín (v súčasnosti Španielsko, Slovenská republika, Nórsko, Nemecko a Turecko) a je riadiacim orgánom celého procesu. V zmysle súčasných pravidiel sa Slovenská republika od januára 2014 stala jednou z dvoch krajín, ktoré budú spolupredsedať procesu (spolu so Španielskom, Slovenská republika nahradila na poste spolupredsedu Nórsko).  (MPRV SR)

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down