29.06.2018 | 08:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila verejný odpočet za rok 2017. Výročnú správu tejto organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka sa najčastejšie nedostatky a chyby týkali pri nahlasovaní presunov (659 zvierat), nahlasovaní narodenia a smrti zvierat, vedenia záznamov - nedostatkov v individuálnom registri, identifikácii a v pasoch.
V chovoch ošípaných sa zistili najväčšie chyby pri nahlasovaní narodenia, smrti a presunov, v registri a v identifikácii. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky týkali najmä neoznámenia presunov (1 053 zvierat)), nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove, zistení nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.

Identifikácia a registrácia zvierat

Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori v roku 2017 skontrolovali 973 chovov HD z celkového počtu registrovaných chovov. K 1.1.2017 bolo v SR evidovaných 477 302 kusov živého HD v 14 035 chovoch. Bolo vykonaných 979 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 56 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 2 556 kusov HD v kontrolovaných chovoch bolo skontrolovaných 1 915 a v 58 prípadoch boli uložené pokuty.
Ošípané: Inšpektori vykonali 273 úradných kontrol, zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 272 chovoch ošípaných a 6 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 116 388 ks ošípaných na kontrolovaných farmách sa skontrolovalo 10 026 ks, pri následných kontrolách 237 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 13 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 933 ks ošípaných a v 7 prípadoch príslušná RVPS uložila pokutu.
Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vlani urobených 620 kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 580 chovoch a 51 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 56 020 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 25 192 kusov. V 61 chovoch boli uložené opatrenia na ich odstránenie, ktoré sa týkali 1 055 zvierat a v 35 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 26.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down