26.07.2019 | 08:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila verejný odpočet za rok 2018. Výročnú správu tejto organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka boli najčastejšie nedostatky zistené pri nahlasovaní narodenia a smrti zvierat, pri identifikácii, nahlasovaní presunov a vo vedení záznamov v individuálnom registri a pasoch.
V chovoch ošípaných sa najväčšie chyby týkali nedostatkov v identifikácii a registrácii, chýb pri nahlasovaní narodenia, smrti a presunov. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky týkali najmä nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove, neoznámenia presunov, zistení nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.

Identifikácia a registrácia zvierat
Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori vlani skontrolovali 747 chovov HD z celkového počtu 14 533 registrovaných chovov. K 1.1.2018 bolo v SR evidovaných 466 857 kusov živého HD. Bolo vykonaných 753 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 36 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 51 404 ks HD v kontrolovaných chovoch bolo skontrolovaných 47 127 zvierat a v 58 prípadoch boli uložené pokuty.
Ošípané: Inšpektori vykonali 288 úradných kontrol, zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 285 chovoch ošípaných a 13 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 46 733 ks ošípaných na kontrolovaných farmách sa skontrolovalo 21 332 ks; pri dodatočných kontrolách 156 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 36 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 806 ks ošípaných a v 18 prípadoch príslušná RVPS uložila pokutu.
Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vlani urobených 554 kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 504 chovoch a 44 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 38 970 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 27 505 kusov. V 61 chovoch boli uložené opatrenia na ich odstránenie, ktoré sa týkali 5 056 zvierat a v 39 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Viac sa dočítate v Týždenníku ROĽNÍCKE NOVINY č. 31.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down