05.06.2020 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) zverejnila verejný odpočet za rok 2019. Výročnú správu tejto organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka sa najčastejšie nedostatky a chyby týkali identifikácie, chýb a nedostatkov pri nahlasovaní narodenia a smrti zvierat, nahlasovaní presunov, vedenia záznamov - nedostatkov v pasoch a v individuálnom registri.
V chovoch ošípaných sa zistili najväčšie chyby pri nahlasovaní narodenia, smrti a presunov, v registri a v identifikácii. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky týkali najmä nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove,  zistenia nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec, neoznámenia presunov a anomálií v súvislosti s dokladom presunu.

Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori v roku 2019 skontrolovali 613 chovov HD z celkového počtu 13 405 registrovaných chovov. K 1.1.2019 bolo v SR evidovaných 453 133 ks živého HD. Vykonalo sa 622 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 27 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 32 628 ks HD v kontrolovaných chovoch bolo skontrolovaných 26 541 zvierat. Na odstránenie zistených nedostatkov boli v 59 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 838 zvierat a v 58 prípadoch boli uložené pokuty.
Ošípané: Vykonaných bolo 286 úradných kontrol zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 281 chovoch ošípaných a 17 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 68 571 ks ošípaných na farmách bolo skontrolovaných 12 033 ks; pri dodatočných kontrolách 365 ks. Na základe zistených nedostatkov boli v 23 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 355 kusov ošípaných a v 24 prípadoch bola uložená pokuta.
Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vlani urobených 525 kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 485 chovoch, a tiež 30 dodatočných kontrol. Z celkového počtu 30 899 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 16 026 ks. Na základe výsledkov boli v 55 chovoch uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré sa týkali 2 256 zvierat a v 41 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Viac sa dočítate v odbornom Týždenníku Roľnícke noviny č. 24.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down