12.07.2017 | 12:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kontroly v chovoch hospodárskych zvierat

Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) robila verejný odpočet činnosti a hospodárenia za rok 2016. Výročnú správu tejto rozpočtovej organizácie predložil prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., ústredný riaditeľ ŠVPS SR.

Z výsledkov kontrol vykonaných v chovoch hovädzieho dobytka sa najčastejšie nedostatky týkali vedenia záznamov - nedostatkov v identifikácii, v individuálnom registri a pasoch, chýb a nedostatkov pri nahlasovaní presunov, narodenia a smrti.
V chovoch ošípaných sa zistili chyby a nedostatky pri nahlasovaní narodenia, smrti a presunov, nedostatky v registri a v identifikácii. V chovoch oviec a kôz sa nedostatky týkali najmä neoznámenia presunov a anomálií v súvislosti s dokladom presunu, nezrovnalostí v záznamoch individuálneho registra v chove a zistení nesúladu v súvislosti s identifikáciou oviec a kôz.

Identifikácia a registrácia zvierat

  • Hovädzí dobytok (HD): Veterinárni inšpektori v roku 2015 skontrolovali 1 135 chovov HD z celkového počtu registrovaných chovov. K 1.1.2016 bolo v SR evidovaných 482 720 kusov živého HD v 24 669 chovoch. Vykonaných bolo 1 154 úradných kontrol na identifikáciu a registráciu HD na mieste a 70 následných kontrol. Z celkového počtu 112 808 ks bolo skontrolovaných 80 383 zvierat a v 40 prípadoch boli uložené pokuty.
  • Ošípané: Inšpektori vykonali 247 úradných kontrol, zameraných na plnenie požiadaviek na registráciu chovov a identifikáciu zvierat v 242 chovoch a 14 následných kontrol. Z celkového počtu 46 681 kusov ošípaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 13 711 kusov, pri následných kontrolách 223. Na základe zistených nedostatkov boli v 30 chovoch uložené opatrenia, ktoré sa týkali 409 kusov ošípaných a v 8 prípadoch príslušná RVPS uložila pokutu.
  • Ovce, kozy: V chovoch malých prežúvavcov bolo vykonaných 468 kontrol identifikácie a registrácie oviec a kôz v 438 chovoch a 39 následných kontrol. Z celkového počtu 54 992 oviec a kôz chovaných na kontrolovaných farmách bolo skontrolovaných 29 431 ks. Na základe výsledkov týchto kontrol a zistených nedostatkov boli v 41 chovoch uložené opatrenia na ich odstránenie, ktoré sa týkali 548 zvierat a v 18 chovoch príslušná RVPS uložila pokutu.

Celý článok je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 28.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down