18.08.2020 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ktoré sú kritické obdobia odchovu teliat?

Teľatá sú najcitlivejšou kategóriou dobytka, sú veľmi vnímavé na ochorenia, pretože ich imunitný systém nie je ešte úplne vyvinutý. Pri teľatách všetko začína, ale môže samozrejme aj predčasne skončiť.

Zo zle odchovaného teľaťa nikdy nevyrastie špičková dojnica. Princípy úspešného a bezproblémového chovu spočívajú v zabezpečení odpovedajúcej úrovne kŕmenia a výživy, kvalitného chovného prostredia a zdravia zvierat.

Práca je zameraná na analýzu vybraných kritických bodov života teliat, ktoré ovplyvňujú úroveň ich zdravia, pohody a bezpečnosti. Príspevok vychádza z analýzy odborných a vedeckých literárnych zdrojov a najmä z praktických skúseností autorov, získaných v rámci riešenia vedecko-výskumných projektov a terénnych štúdií v chovoch hospodárskych zvierat.

Prevencia a ochrana zdravia teliat sa začína už v období inseminácie matiek, pokračuje v období gravidity končiacej otelením a v nasledujúcom období odchovu teliat až do odstavu. Včasná identifikácia chorých teliat a poskytovanie podpornej terapie, zvyšuje ich šancu na prežitie, zlepšuje úroveň ich welfare a minimalizuje negatívne vplyvy na ich dlhodobú produktivitu.
Teľa ochorie vtedy, ak dôjde k narušeniu dynamickej rovnováhy medzi úrovňou imunity jeho organizmu, patogénom, výživou a prostredím. Medzi najčastejšie príčiny strát teliat (70 - 80 %) patrí hnačka a ochorenie dýchacieho aparátu. Kým hnačkové ochorenia sú odrazom zlej hygieny a nízkej kvality mledziva, respiračné ochorenia súvisia s nevyhovujúcim ustajnením a vetraním.

Hnačkové ochorenia sú hlavnou príčinou spomalenia rastu a úhynov teliat v prvom mesiaci života. V našich chovoch postihuje hnačka 10 až 90 % teliat s 3 až 10 % mortalitou, v problémových chovoch dokonca až 30 %. Najčastejšími pôvodcami hnačkových ochorení teliat sú rotavírusy, coronavírusy, E. coli. Medzi 8. a 20.týždňom veku sa u teliat vyskytujú najmä respiračné ochorenia s 80 % morbiditou a 20 % mortalitou. Najčastejšími pôvodcami respiračných ochorení teliat sú vírusy, baktérie. Obe skupiny ochorení predstavujú pre chovateľa značné priame straty úhynom i nepriame ekonomické straty, spočívajúce v zhoršenej konverzii krmiva, zníženom prírastku, zvýšení nákladov na ošetrovanie, liečenie a prevenciu.

Celý článok je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviy č. 34.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down