05.01.2023 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

KUHN AXIS: všetko čo očakávate od rozmetadla

Odstredivé rozmetadlá priemyselných hnojív pri aplikácii umelých hnojív v konvenčnom poľnohospodárstve nenahraditeľnú rolu. Jedná sa o pomerne nákladnú pracovnú operáciu, pri ktorej sa čoraz častejšie kladie dôraz na využívanie technických vymožeností a sofistikovaných riešení ponúkaných jednotlivými výrobcami, vďaka ktorým dokážeme zjednodušiť, zefektívniť a spresniť aplikáciu živín.

Jednou z dôležitých požiadaviek na rozmetadlá priemyselných hnojív je schopnosť eliminovať prekrývanie pracovných záberov, ku ktorému dochádza aj vďaka členitosti jednotlivých parciel a prekrývaniu pracovných záberov. Ďalším faktorom, ktorý nepriaznivo vplýva na presnosť aplikácie hnojív je ich premenlivá štruktúra, ktorá dokáže pri pôsobení vonkajších vplyvov meniť vlastnosti hnojív (objemová hmotnosť, sypné vlastnosti, tvorba hrúd...), z čoho vyplýva následné nerovnomerné dávkovanie. Moderné nesené rozmetadlá priemyselných rozhadzujú hnojivá s vysokou presnosťou aj pri pracovných záberoch 36 m a viac metrov. Pri tak veľkých pracovných záberoch je však presnosť aplikácie ovplyvnená aj poveternostnými podmienkami, do hry navyše vstupuje aj princíp samotných rozmetadiel. Ďalším problémom, najmä z pohľadu ochrany životného prostredia, je funkcia hraničného hnojenia, bez ktorého s rozmetadlom nemožno zaistiť presnosť aplikácie hnojív na okrajoch polí a v okolí vodných tokov. Výsledkom je nedostatočné hnojenie úvratí polí, či kontaminácia vodných tokov hnojivami.

Systém váženia EMC využíva závislosť krútiaceho momentu kotúčov na množstve hnojiva. Krútiaci moment na diskoch je meraný pomocou senzorov každú jednu sekundu a prepočítavaný na hmotnosť.

Výber správneho rozmetadla

Pri výbere správneho rozmetadla priemyselných hnojív by sme mali zohľadniť všetky vyššie uvedené vplyvy, naše očakávania a samozrejme aj rozpočet. Pri strojoch s mechanickým pohonom dokážeme regulovať množstvo hnojiva, prechádzajúceho rozmetadlom a jeho distribúciu. Jedná sa o dostupnejšiu verziu strojov, ktoré však nedokážu ponúknuť všetky moderné prvky výbavy. Na trhu rozmetadiel máme stále ešte modely s hydraulickým pohonom, ktoré k týmto funkciám pridávajú tiež možnosť meniť otáčky oboch rozhadzovacích kotúčov nezávisle na sebe. Tieto rozmetadlá vyžadujú o niečo vyššie obstarávacie náklady, no z dôvodu výrazného nárastu cien hnojív sa poľnohospodári stále viac obzerajú práve po rozmetadlách vhodných na prácu v systémoch presného poľnohospodárstva. A práve táto druhá skupina je pre presné poľnohospodárstvo tá pravá.

Jedným z osvedčených rozmetadiel, na ktoré pri prieskume trhu určite narazíme je KUHN AXIS 40.2 H EMC W od spoločnosti Agroservis. Jeho schopnosť presnej aplikácie hnojív je oceňovaná poľnohospodármi po celom svete a dobré meno si vybudovali počas uplynulých rokov aj v našich podmienkach. Práve tento model využíva na pohon rozhadzovacích kotúčov hydraulický okruh traktora (či už Load Sensing, alebo klasický stály prietok). Moderné odstredivé dvojkotúčové rozmetadlá používajú na reguláciu dávky hnojiva vážiace systémy merajúce jeho hmotnosť, prípadne objemový prietok. Rozmetadlá KUHN AXIS sú vybavené systémom distribúcie hnojiva CDA (Coaxial Distribution Adjustment), ktorý sa stará o automatické a presné prispôsobenie dávky hnojiva počas rozmetania, a to individuálne na každom rozhadzovacom kotúči. Systém váženia EMC (Electonic Mass Control) využíva závislosť krútiaceho momentu kotúčov na množstve hnojiva. V princípe to znamená, že pomocou senzorov meria krútiaci moment na týchto kotúčoch každú jednu sekundu, prepočítava ho na hmotnosť a podľa toho upravuje nastavenia rozmetadla – individuálne na každom kotúči. V prípade, ak nameraná dávka nezodpovedá požiadavkám, dôjde k okamžitej úprave otvorenia šupátok. Výhodou tohto systému je fakt, že úplne odpadá potreba vykonávať kalibráciu rozmetadla. Takýto systém regulácie by nemala ovplyvňovať dokonca ani práca vo svahovitom teréne.

Ďalším špičkovým riešením je systém ovládania sekcií VARISPREAD DYNAMIC, ktorý upravuje parametre rozhadzovania podľa tvaru a členitosti pozemku. O zmenu bodu výpadu hnojiva sa podľa požadovaného obrazca rozmetania starajú servomotory, pričom jednotlivé sekcie je možné vypínať od stredu do strán a naopak. Jednotlivé disky môžu vďaka hydraulickému pohonu dosahovať rozdielne otáčky, čo je podstatná výhoda oproti pohonu cez vývodový hriadeľ. Výsledkom je vysoká presnosť rozmetania a úspora nákladov.

Okrem toho sú rozmetadlá KUHN vybavené aj systémom OPTIPOINT, ktorý na úvratiach automaticky na základe GPS otvára a zatvára šupátka, čím dochádza k značnej úspore hnojiva elimináciou jeho prekrývania.  

KUHN AXIS 40.2 H EMC W je poháňaný prostredníctvom hydrauliky traktora. Otáčky kotúčov si rozmetadlo nastaví samé, vďaka čomu je precízne aj v klinoch a pri hraničnom rozhadzovaní.

Referencia zákazníka

Spoločnosť AGROEKOSPOL spol. s r. o. Svätý Peter obhospodaruje v komárňanskom okrese zhruba 720 ha ornej pôdy. Niektoré z pozemkov, na ktorých podnik hospodári sú navyše vhodné aj na pestovanie viniča, takže 50 ha z celkovej výmery tvoria práve vinohrady. Podľa hlavného agronóma podniku, Ing. Juraja Korbela sa spoločnosť zaoberá výhradne klasickou poľnou výrobou, tj. pestovaním pšenice, jačmeňa, slnečnice, kukurice a sóje. „Náš podnik hospodári v pomerne suchej oblasti pričom väčšinu našej výmery tvoria ľahké piesky. Tak, ako väčšina podnikov sme sa aj my tento rok, najmä kvôli suchu, potrápili s úrodami, ktorým nepomohla ani minuloročná mierna a teplá zima. Úroda obilnín bola na úrovni cca 55% trojročného priemeru a kukurica bola na úrovni 43% trojročného priemeru,“ oboznamuje nás na úvod so súčasnou situáciou agronóm.

Pred piatimi rokmi by sme podľa jeho slov našli na svätopeterskom podniku ešte dve staré rozmetadlá priemyselných značky KUHN, ktoré už nespĺňali požiadavky na kvalitu aplikácie. Na podniku tak museli akútne riešiť otázku nového rozmetadla a v tej dobe už vlastnili kombajn T670i od spoločnosti Agroservis, vďaka ktorému mali možnosť vytvárať si vo vlastnej réžii úrodové mapy. Po telefonáte s produktovým manažérom spoločnosti Agroservis a vzájomnom stretnutí, na ktorom prebrali požiadavky poľnohospodárskeho podniku prišiel agronóm k záveru, že najlepšou voľbou bude rozmetadlo priemyslených hnojív vybavené všetkými modernými funkciami, najlepšie plnou výbavou. „Pre náš podnik je dôležité pracovať so všetkými vstupmi čo najefektívnejšie. Hnojivá, na ktoré putuje výrazná časť finančných prostriedkov preto aplikujeme výlučne na základe výnosových máp, pri vytváraní ktorých nám pomáha náš obilný kombajn John Deere T670i. V JDLinku si na základe údajov z kombajnu vytvoríme aplikačnú mapu. Ja osobne si podľa úrodových máp vytváram zóny, pre ktoré si nastavím rôzne úrovne hnojenia. Aplikačnú mapu následne odošlem do traktora, kde ju má pracovník ihneď k dispozícii. Stačí mu zvoliť si parcelu a všetky údaje, podľa ktorých aplikuje hnojivo. Pre tento účel sme však potrebovali rozmetadlo priemyselných hnojív, ktoré s týmto systémom dokáže spoľahlivo pracovať. Od spoločnosti Agroservis sme zaobstarali rozmetadlo priemyselných hnojív KUHN AXIS 40.2 H EMC W, ktoré máme na podniku štvrtý rok, a sme s ním nadmieru spokojní,“ spomína na výber stroja agronóm spoločnosti AGROEKOSPOL.

Pre docielenie presnej a precíznej aplikácie tak podľa agronóma spoločnosti nepripadalo do úvahy vybrať si rozmetadlo s pohonom cez vývodový hriadeľ. Pohon rozmetacích kotúčov modelu KUHN AXIS 40.2 H EMC W je riešený prostredníctvom hydraulických okruhov traktora, vďaka čomu na rozdiel od rozmetadiel poháňaných cez vývodový hriadeľ dokáže AXIS regulovať otáčky kotúčov nezávisle na otáčkach motora a tým rozhadzovať aj pri úsporných nízkych otáčkach motora. Jedinou úlohou obsluhy je nazrieť do rozmetacích tabuliek, podľa ktorých si zadá hodnoty do systému a riadenie rozmetadla je potom už vykonávané prostredníctvom ISOBUS terminálu v traktore.

„Na našom podniku máme strašne veľa malých parciel. Pri výbere rozmetadla ma najviac zaujala možnosť variabilnej dávky a sekčná kontrola. Rozmetadlo KUHN AXIS 40.2 H EMC W dokáže vykonávať hraničné hnojenie. V našom podniku máme všetky hranice polí nahraté do terminálov. Traktorista si tak zvolí pole a hneď má k dispozícii aplikačnú mapu. Z vlastných skúseností môžem konštatovať, že naše rozmetadlo priemyselných hnojív pracuje s presnosťou na kilá. Vďaka ohraničeniu parciel je rozmetanie precízne. Samozrejme nemôžeme očakávať, že keď traktorista vyjde von na hranicu, neprepadne cez líniu ani zrnko hnojiva, no presnosť rozmetadla KUHN AXIS 40.2 H EMC W je výnimočná a neporovnateľná oproti starším rozmetadlám. Keď si zadáme dávku 200 kg/ha a rozhadzujeme hnojivo na 10 ha, rozmetadlo vyaplikuje presne dve tony a navyše dokáže presne pracovať aj pri vysokých pracovných rýchlostiach – kľudne aj do 30 km/h,“ pochvaľuje si vedúci pracovník.

AGROEKOSPOL spol. s r. o. Svätý Peter vlastní už štvrtý rok rozmetadlo priemyselných hnojív KUHN AXIS 40.2 H EMC W. Spokojnosť s ním vyjadril aj agronóm spoločnosti, Ing. Juraj Korbel.

V spoločnosti AGROEKOSPOL spol. s r. o. Svätý Peter používajú rozmetadlo KUHN AXIS 40.2 H EMC W väčšinou v agregácii s traktorom JD 8370R. „Možno sa to zdá na prvý pohľad prehnané, no do tohto rozmetadla sa vojde aj 3 500 - 3 700 NPK alebo liadku, čo je značná váha. Prvé hnojenia robíme väčšinou pri pracovnom zábere 36 m a pri použití veľkých flotačných pneumatík. Táto agregácia i pri takom náklade nevytvára na pozemku žiadne stopy. Traktor prejde cez celé pole aj keď je odmäk, o dva týždne začne porast žiť a nikto nevie určiť, kde sú koľaje po rozmetaní,“ radí na záver agronóm Ing. J. Korbel.

LADISLAV ZÁVODSKÝ

FOTO-AUTOR A KUHN

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down