22.07.2022 | 09:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukuričná siláž: výživné krmivo pre zvieratá

Kukuričná siláž patrí aj na Slovensku medzi dôležité krmoviny. Viaceré vlastnosti kukuričnej siláže ju robia atraktívnou pre mnohých chovateľov dobytka. Je to chutné krmivo s relatívne stálou kvalitou a s vyššími výnosmi a obsahom energie.

Výroba kukuričnej siláže si vyžaduje podstatne menej práce a času na zber v porovnaní s inými krmovinami. Kukurica na siláž sa zberá iba raz, kým na výrobu sena a senáže treba viac zberov. Náklady na tonu sušiny bývajú pri kukuričnej siláži oveľa nižšie ako pri iných zberaných krmovinách.
Aj napriek týmto výhodám má kukuričná siláž svoje nevýhody v porovnaní s inými krmivami. Náklady na dopravu kukuričnej siláže sú vysoké, takže plodina sa musí často kŕmiť na farme alebo v jej blízkosti, kde sa vyrába. Skladovacie zariadenia na kukuričnú siláž bývajú tiež drahšie ako na seno. Nedávno vyvinuté alternatívne skladovacie systémy pre siláž však znížili náklady na skladovanie tejto krmoviny. Na pôdach podliehajúcich erózii môže byť produkcia kukuričnej siláže obmedzená z dôvodu ochrany pôdy.

Výber hybridov na výrobu siláže závisí do istej miery od toho, či sa na poli plánuje pestovať kukurica špeciálne na siláž, alebo aj na zrno (dvojaký účel).

Od silážneho hybridu sa očakávajú čo najvyššie výnosy hmoty, ktorá bude mať vysoký obsah škrobu, ale zároveň bude mať vysokú stráviteľnosť zelenej časti rastliny. Najlepšie silážne hybridy majú vysoké výnosy zrna, pretože zrno je veľmi dobre stráviteľné. Poradie hybridov s najvyšším výnosom používaných na siláž sa však môže líšiť v závislosti od rozdielov v stráviteľnosti vlákniny a pomere zrna k stonke. Dvojúčelový hybrid by mal mať vysoké výnosy zrna aj zelenej hmoty. Pre oba scenáre by výber hybridov mal začať identifikáciou skupiny hybridov, ktoré sú prispôsobené danej oblasti, pokiaľ ide o zrelosť, odolnosť voči chorobám a hmyzu a toleranciu voči suchu.
Vo všeobecnosti sa vyššie výnosy siláže dosahujú s hybridmi, ktoré dozrievajú o niečo neskôr ako hybridy prispôsobené na produkciu zrna - možno o 5 až 10 jednotiek relatívnej zrelosti neskôr. Iné faktory, ako sú požiadavky na krmivo, načasovanie zberu a potenciál vlhkých pôd pri zbere, môžu diktovať výber skôr dozrievajúcich hybridov.

Celý článok Doc. Ing. Márie Chrenkovej, CSc. z NPPC – VÚŽV - Odboru výživy - je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 29.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down