13.07.2018 | 10:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kukuričná siláž: významné objemové krmivo

Kukuričná siláž je najvýznamnejšie energetické objemové krmivo, ktoré zohráva dôležitú stabilizačnú úlohu v kŕmnej dávke hovädzieho dobytka. Skrmuje sa celoročne a často tvorí až 50-percentný podiel sušiny.

Silážne kukurice patria k ľahko silážovatelným krmivám, pretože obsahujú dostatok vo vode rozpustných sacharidov (cca 15 %) a majú nízku pufračnú kapacitu (nízky obsah dusíkatých látok, bázických prvkov a dusičnanov). Preto možno vyrobiť kvalitnú kukuričnú siláž pri dodržaní všetkých technologických podmienok aj bez použitia silážnych aditív.
Pri kukuričných silážach sa pH pohybuje v rozmedzí 3,7 - 4,4. V porovnaní so silážou zo zavädnutého krmiva sa kukuričné siláže vyznačujú vyššou koncentráciou energie (6,2 - 6,8 MJ NEL.kg-1sušiny) a prijateľnou koncentráciou vlákniny. Kukuričnej siláže sa vyznačujú aj nižším obsahom dusíkatých látok (NL), vápnika (Ca), vitamínov A a D.
Kukuričná siláž predstavuje v našich najprodukčnejších oblastiach rozhodujúci zdroj energie vo výžive prežúvavcov. Pri celoročnom zastúpení v kŕmnych dávkach je významným stabilizujúcim prvkom bachorovej fermentácie.
Kvalitná kukuričná siláž je dobrým zdrojom štrukturálnych, ale aj neštrukturálnych sacharidov ako pohotových zdrojov energie pre syntézu bielkovín. Šľachtením nových hybridov kukurice s neskorším dozrievaním vegetatívnej časti rastliny (stay green), resp. rýchlejším dozrievaním zrna (dry down) sa vytvárajú predpoklady aj pre využitie efektu pomalšieho štiepenia škrobu kukuričného zrna v bachore a jeho väčšia pasáž do tenkého čreva v porovnaní s inými zrninami.

Celý článok Prof. Dr. Ing. RICHARDA POSPIŠILA z SPU v Nitre je uverejnený v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 29.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down