29.04.2022 | 12:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita siláží z monokultúr rôznych druhov, odrôd a medzirodových hybridov tráv

V mikroklimaticky zložitých podmienkach podhorských a horských oblastí Slovenska nachádzajú pri pestovaní krmovín na ornej pôde uplatnenie aj monokultúry rôznych druhov, odrôd a medzirodových hybridov tráv (MRH).

Z kvalitatívneho hľadiska majú medzirodové hybridy vyššiu koncentráciu vodorozpustných cukrov v sušine ako iné druhy tráv, pričom obsah N-látok je na úrovni trvalých trávnych porastov, čo vytvára lepšie podmienky pre konzervovanie ich produkcie.
Medzirodové hybridy mätonohu mnohokvetého a kostravy lúčnej, mätonohu mnohokvetého a kostravy trsťovníkovitej sú charakteristické vysokou produkčnosťou. Rýchlejší vývoj a vyššiu produkciu v prvých rokoch pestovania majú lolioidné typy. Naopak, vyššiu vytrvalosť a menšiu variabilitu v produkcii majú festukoidné typy MRH.
V príspevku hodnotíme kvalitu siláží vyrobených z monokultúr MRH lolioidného typu - Hermes, Hyperon a MRH festukoidného typu - Hemsut, Mahulena, vypestovaných na experimentálnych plochách v katastrálnom území Liptovskej Tepličky.

Chemické zloženie konzervovanej hmoty je jedným z hlavných činiteľov, ktoré ovplyvňujú správny priebeh fermentačného procesu. Tvorba kyseliny mliečnej závisí od obsahu cukrov v konzervovanej krmovine. Obsah ľahko skvasiteľných cukrov vo fytomase krmovín je variabilný a závisí od druhu tráv a ich odrôd, vegetačnej fázy, počasia i aplikácie hnojív.
Veľmi mladé porasty obsahujú menej cukrov ako porasty kosené v optimálnom termíne, čo súvisí s využívaním väčšej časti asimilátov na syntézu bielkovín. V priebehu vývoja rastliny sa zvyšuje obsah sušiny, klesá obsah N-látok, oligosacharidov, rezervných polysacharidov, ale zároveň sa zvyšuje obsah hrubej vlákniny (hemicelulóz, pektínových látok a lignínu), vplyvom čoho sa znižuje kvalita a stráviteľnosť porastu.

Celý príspevok Ing. MARIANY JANČOVEJ, PhD. a kol. z NPPC - Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 17.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down