17.04.2023 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalita siláží z trvalých trávnych porastov vyrábaných technológiou obaľovaných balíkov

Nestabilné klimatické podmienky v posledných rokoch spôsobujú značné výkyvy v úrodách krmovín. Následkom deficitu zrážok vo vegetačnom období sa produkcia krmovín z  trvalých trávnych porastov zabezpečuje prevažne prvými kosbami, ktoré sú na mnohých extenzívne obhospodarovaných plochách trávnych porastov zároveň aj posledným využitím v danom roku.

Na uchovanie primárnej produkcie porastov na zimné kŕmne obdobie sa využívajú rôzne technológie konzervovania. Najvhodnejšou formou konzervovania trávnej hmoty v podhorských a horských výrobných oblastiach Slovenska je silážovanie.
Cieľom je vyrobiť z kvalitného zeleného objemového krmiva kvalitnú siláž s vysokým obsahom živín, ktorá neobsahuje nežiaduce alebo zdraviu škodlivé látky. Zvládnutie technológie výroby konzervovaných krmív je predpokladom pre úspešné hospodárenie podniku, pričom dostatočné množstvo kvalitných objemových krmív umožňuje vyrovnané kŕmenie zvierat pri vysokej produkčnej účinnosti základnej kŕmnej dávky.

Z hľadiska konzervovania fytomasy silážovaním predstavujú trvalé trávne porasty objemové krmivá bielkovinového charakteru, ktoré sú ťažšie silážovateľné. Ďatelinová a bylinná zložka zabezpečujú vyšší obsah dusíkatých látok (N-látok), ktorý však negatívne ovplyvňuje tvorbu kyseliny mliečnej a spomaľuje proces okyslenia fytomasy.

Viac sa dočítate v príspevku Ing. MARIANY JANČOVEJ, PhD. a kol. z NPPC -  VÚRV - Ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 17.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down