17.05.2021 | 05:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Kvalitatívne parametre nadzemnej fytomasy revitalizovaných trvalých trávnych porastov

V posledných rokoch sa začína prejavovať zvýšený dopyt po potravinách, k čomu prispievajú časté prejavy nestability trhu, zmeny klímy, ale v súčasnosti tiež celosvetová pandémia a iné globálne faktory.

Na Slovensku sú tieto výzvy zvlášť aktuálne, aj vzhľadom na snahy reštartovať agropotravinársky sektor, po útlme spôsobenom zmenou spoločenských pomerov po roku 1989, ale najmä vstupom slovenskej ekonomiky na spoločný európsky trh, v rámci vstupu SR do Európskej únie.
Možnými východiskami z tejto situácie je, okrem iného, aj hľadanie mechanizmov na podporu živočíšnej výroby, stabilizácia stavov hospodárskych zvierat, podpora spotreby slovenských produktov a celkové posilnenie potravinovej sebestačnosti Slovenska. Na presadzovanie týchto výziev je potrebné zareagovať vo všetkých oblastiach poľnohospodárskej výroby, nevynímajúc ani produkciu krmovín.
Práve regióny s vyšším zastúpením trávnych porastov majú potenciál k výrobe kvalitného objemového krmiva, ktoré by malo byť základom výživy v chove hospodárskych zvierat, najmä hovädzieho dobytka a oviec. Aj keď je veľká časť výmery TTP obhospodarovaná, stále sa stretávame s prejavmi extenzifikácie až absencie využívania tejto kultúry. Dôsledkom týchto javov je obmedzovanie celého radu ekologických a environmentálnych funkcií (negatívny dopad na vodu, pôdu, percepciu krajiny a iné), ale v neposlednom rade dochádza aj k hospodárskym stratám, pričom prichádzame o kvalitné a dostupné objemové krmivo. A práve výroba vlastných a zároveň kvalitných krmovín je predpokladom efektívnej živočíšnej výroby, s priaznivými dopadmi na ekonomiku, ale aj na zdravie zvierat.

Viac sa dočítate v príspevku Mgr. Ľubomíra Hanzesa, PhD. z NPPC - Výskumného ústavu trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 20.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down