12.11.2021 | 01:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

KVALITNÉ PALIVÁ OD INTERAGROSU

INTERAGROS, a.s. už dlhodobo ponúka svojim partnerom motorové palivá, ktoré spĺňajú tie najprísnejšie kritéria aj pri prevádzke najmodernejších poľnohospodárskych strojov.
Okrem dokonalého spaľovania, ktoré prispieva k zníženiu spotreby paliva sa vyznačujú nízkou tvorbou usadenín v spaľovacom priestore motora bezproblémovým studeným štartom, hladkým chodom motora a nižšou dymivosťou. Tieto skutočnosti prispievajú k predĺženiu životnosti motora,
a pri dlhodobom používaní aj k zníženiu celkových prevádzkových nákladov. Vďaka obsahu špeciálnych aditív spolu s ďalšími zložkami zaručujúcimi vysokú kvalitu má nami predávaná nafta nadštandardné úžitkové vlastnosti.

PRÍSNE KONTROLOVANÁ VÝROBA

INTERAGROS, a.s. garantuje najvyššiu kvalitu palív vyrábaných výhradne v rafinérii, kde sa ich základné parametre analyzujú priebežne už pri samotnej výrobe paliva. Pokiaľ je kvalita vyhovujúca, palivo sa následne podrobuje kompletnej analýze v súlade so striktnými požiadavkami európskych technických noriem a požiadavkami slovenskej legislatívy. Tieto analýzy sa vykonávajú v akreditovaných nezávislých laboratóriách, podľa EN ISO 17025.

Z rafinérie sú finálne palivá uvoľňované na ďalšiu distribúciu akreditovaným inšpekčným oddelením, vykonávajúcim inšpekciu výrobkov podľa EN ISO 17020, ktoré je každoročne podrobené dobrovoľnej certifikácii nezávislým inšpekčným orgánom. Expedícia palív je umožnená iba vtedy, ak bezvýhradne spĺňajú všetky požiadavky noriem a legislatívy platnej v SR. Nádrž s vyrobeným palivom je v tom prípade uzavretá a už sa s ňou kvalitatívne nemanipuluje.

 RÝCHLA A PROFESIONÁLNA  PREPRAVA

Dôležitou podmienkou, ktorá tiež ovplyvňuje kvalitu palív je ich preprava. Odchýlky od normou požadovaných ukazovateľov sa môžu objaviť pri nedodržaní zásad správnej manipulácie a skladovania, napríklad pri prevoze paliva, zanedbaním čistenia nádrží a pod. INTERAGROS, a.s. preto využíva skúsených a overených rafinérskych prepravcov garantujúcich profesionálnu prepravu v zmysle pravidiel najlepšej praxe.

BEZCHYBNÉ SKLADOVANIE

Na kvalitu motorovej nafty s prídavkom FAME má vplyv aj skladovanie. Nesmie totiž dôjsť ku kontaminácií inou látkou, hlavne vodou, ako aj prenikaniu atmosférickej vlhkosti do nádrže, kondenzácii vodnej pary, prípadne nedostatočnému utesneniu pri skladovaní.

Základné princípy pri skladovaní nafty by mali zahŕňať:

  • zabránenie kontaminácii s vodou, mechanickými a mikrobiologickými nečistotami
  • pravidelné odvodnenie a odkalenie skladovacích nádrží kde sa skladujú pohonné hmoty
  • pravidelné ciachovanie a overovanie metrológie výdajného zariadenia

Označenie Trieda Orientačné obdobie predaja Bod filtrovateľnosti
Letná nafta B 15. 4. - 30. 9. Nižší ako 0 °C
Prechodová nafta D 1. 3. - 14. 4./1. 10. - 15. 11. Nižší ako -10 °C
Zimná nafta F 16. 11. - 28./29. 2. Nižší ako -20 °C

 

NAFTA PRISPÔSOBENÁ SEZÓNE

Vlastnosti palív počas roka upravuje technická norma, ktorá vyžaduje, aby sa v závislosti od ročného obdobia predávali s rozdielnymi teplotnými vlastnosťami. Kľúčovým parametrom, na základe ktorého sa nafta počas roka mení, je bod filtrovateľnosti, čo je najnižšia teplota, pri ktorej testovaná motorová nafta ešte prechádza cez špeciálne sitko. Na úpravu nízkoteplotných vlastností nafty, využívajú rafinérie širokú škálu kvalitných aditív, ktoré odborne do paliva primiešajú. V tabuľke sú uvedené obdobia dostupnosti jednotlivých typov takto upraveného paliva, a taktiež príslušný bod filtrovateľnosti.

 Motorová nafta predávaná na Slovensku by mala odolávať aj teplotám hlboko pod bodom mrazu, minimálne do -25 °C. Pokiaľ tankujete podozrivo lacnú, pravdepodobne tankujete aj nekvalitnú naftu, čím sa môže stať, že sa z nej odparia parafínové zložky a palivo sa začne meniť na „želé“. Zhorší sa tým jeho tekutosť, čo môže spôsobiť problém so štartovaním. Pridávanie aditív proti tuhnutiu nafty tiež nie sú riešením, ktoré by sme odporúčali, keďže menia samotné zloženie nafty. Podotýkame, že nie je technicky možné, aby sa takto laicky pridané „aditívum“ správne rozmiešalo v každej molekule paliva, ktorú spáli Váš stroj. Celá nafta sa tak môže znehodnotiť a v prípade reklamácie nebude kvalitatívny parameter uznaný. Preto radšej odporúčame v zime siahnuť po arktickej nafte, ktorej hraničný bod filtrovateľnosti je -38 °C. Zároveň upozorňujeme, že nafta je produkt rýchlej spotreby a jej dlhodobé skladovanie (často práve na farmárskom trhu) priamo súvisí s jej kvalitou.

V prípade záujmu o cenovú ponuku na dodávky POHONNÝCH HMÔT sa môžete obrátiť  priamo na obchodného zástupcu v regióne, alebo prostredníctvom: phm@interagros.sk.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.

 Interagros

 

 

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down