29.11.2013 | 02:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Lepšie je pustiť sa do záchrany neskôr, ako nikdy

V predchádzajúcich týždňoch minister pôdohospodárstva predstavil agrárnej verejnosti návrh konkrétnej podoby Spoločnej poľnohospodárskej politiky na roky 2014 - 2020. Následne poskytol poľnohospodárom čas na jeho pripomienkovanie. K diskusii na túto aktuálnu tému sa pripájame aj my, a preto sme oslovili niektorých predstaviteľov poľnohospodárskej komunity s otázkou: Ako hodnotíte návrh MPRV SR ohľadom podporného systému, ktorý by sa mal na Slovensku uplatňovať v novom rozpočtovom období?

VLADIMÍR KOČÁRIK, predseda Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska:

„Systém navrhovaných podpôr evidentne smeruje k masívnej podpore živočíšnej výroby. S tým, samozrejme, nie sú spokojní poľnohospodári, ktorí živočíšnu výrobu nemajú. Cítia sa ukrátení. Navyše, je otázne, do akej miery sa zvýšená podpora prejaví v rentabilite a konkurencieschopnosti živočíšnej výroby. Zo skúseností z minulých rokov taktiež vyplýva, že väčšia podpora a produkcia môže vyvolať tlak na ceny."

 

HELENA PATASIOVÁ, predsedníčka Agrárnej komory Slovenska – Dunajská Streda:

„Nový podporný mechanizmus je zameraný na sektory, ktoré sú na úpadku. Podľa nás je ale lepšie pustiť sa do ich záchrany neskôr ako nikdy. Obávame sa však toho, či to minister pôdohospodárstva bude vedieť aj politicky obhájiť pred verejnosťou. Nebude to mať ľahké, ale treba hlavne chcieť.

Predstavy pána ministra sa asi nepozdávajú menej aktívnym poľnohospodárom, ale je správne, aby sa konečne dávali finančné prostriedky na liter, na tonu, na zamestnancov, na výchovu mladých roľníkov podľa špecifických regionálnych danosti a možnosti. Bude treba tiež znížiť administratívnu záťaž pre poľnohospodárov a na národnej úrovni mať väčší počet celospoločensky rozmýšľajúcich ľudí.“

 

BÁLINT PÉM, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku:

Podpora mladých začínajúcich roľníkov z prvého piliera budúcej SPP má byť povinná pre všetky členské štáty. Mladý začínajúci poľnohospodár by mal dostávať podporu navyše. Uvedené opatrenie má pomôcť v prvých piatich rokoch hospodárenia a môže ideálne doplniť opatrenie 5.1 v druhom pilieri. Zatiaľ však nevieme, na koľkých hektároch bude môcť začínajúci mladý farmár počítať s podporou navyše a z dostupných materiálov nie je zrejmá ani alokácia zdrojov z možných 2 percent priamych platieb. Opatrenia pre mladých farmárov v druhom pilieri bude možné využiť hlavne v opatreniach 18 a 20a.

Združenie mladých farmárov na Slovensku prekvapil plán MPRVSR o spojení opatrenia 20a Podpora mladých farmárov a malých fariem. Zásadne odmietame alokáciu 0,36% z PRV na ťažko kontrolovateľné spojené opatrenie Podpora mladých farmárov a malých fariem. Žiadame o samostatné opatrenie Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti mladých poľnohospodárov, ako je to definované aj v Nariadení EK.  Takouto formou podpory sa zvýši zamestnanosť mladých na vidieku."

 

MARIÁN UHRÍK, predseda Zväzu výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností:

„Je faktom, že relatívne veľká časť financií pôjde na rozvoj živočíšnej výroby a špeciálnych plodín, teda rizikových komodít. Je faktom, že plné čerpanie určených prostriedkov bude viazané na existenciu živočíšnej výroby. Je tiež faktom, že skoro pätina finančných prostriedkov sa presúva z druhého piliera do prvého piliera. Túto novú situáciu budú musieť manažmenty poľnohospodárskych podnikov zvážiť, budú sa jej musieť prispôsobiť a „naladiť“ svoje podnikanie tak, aby využili ponúknuté financie do posledného centu.

Čo však považujem za kľúčové a podstatné? Koľko koncepcií a názorov na smerovanie nášho poľnohospodárstva sme už zažili? Čo z nich sa v praxi nakoniec realizovalo? Z tohto vyplýva aj kľúčová podmienka. Ak sa na tomto koncepte široká poľnohospodárske verejnosť dohodne, mala by sa táto koncepcia zafixovať na dlhé obdobie a mali by sme sa bez výnimiek podľa nej aj riadiť. Každému podnikateľovi je totiž jasné, že ak nebude mať vo svojom podnikaní garancie a istotu kontinuity, bude aj tento koncept, nech je akokoľvek dobrý, na nič."

Viac sa dočítate v 48. čísle Roľníckych novín.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down