Lesy SR chcú prispieť k rozvoju turistického ruchu v Topoľčiankach

Štátny podnik LESY Slovenskej republiky chce prispieť k rozvoju cestovného ruchu v Topoľčiankach. V spolupráci s maďarskými partnermi pripravil tri projekty v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko v celkovej hodnote 3,404 milióna eur, z toho Lesy SR by mali získať 2,018 milióna eur.

„Projekty sú vo fáze hodnotenia a v lete očakávame výsledok ich úspešnosti,“ skonštatoval Vlastimil Rezek z Lesov SR. Realizácia projektov bude znamenať nielen zveľadenie Topoľčianok ako turisticky atraktívneho komplexu, ale prispeje aj k získavaniu poznatkov z histórie, prírodovedy, včelárstva, ekológie a vodného sveta pre deti, mládež, odbornú i laickú verejnosť. Očakávaný nárast návštevníkov sa premietne do rozvoja lokálnej ekonomiky a služieb.
Prvým projektom je Obnova historických parkov lesníkmi, ktorého cieľom je zachovanie, ochrana a rozvoj kultúrneho a prírodného dedičstva prostredníctvom spoločnej obnovy a zatraktívnenia chránených historických parkov v Topoľčiankach a v maďarskej Majkpuszte (Oroszlány) spolu s partnerom z Vértesi Erdő Zrt. Realizácia projektu bude znamenať zveľadenie 30,65 hektára parku v Topoľčiankach. Obnovy sa dočkajú tri historické objekty – kolkáreň, historická množiareň a veľká časť historického oplotenia, aj cestičky a chodníky na ploche takmer 6000 štvorcových metrov. Pre turistov pribudne turistická infraštruktúra pre oddych. Rekonštrukciou prejde jedinečný vodný systém, centrálna časť parku získa nové osvetlenie, realizované budú komplexné parkové úpravy na ploche 4,5 hektára. Podobná obnova a zveľadenie čaká park a okolie pri kláštore Majk v Maďarsku. „Tieto práce budú sprevádzať rôzne cezhraničné podujatia pre širokú verejnosť pre popularizáciu oboch parkov,“ informoval Rezek.
Druhý projekt s názvom Maďarskí a slovenskí lesníci pre včely je zameraný na prinavrátenie včelárskej tradície medzi činnosti lesníkov v okolí Topoľčianok a maďarskej Tatabánye. Projekt predpokladá okrem obnovenia tradície a pozitívneho vplyvu včelárstva v regióne aj rast záujmu o včelárenie. „Na slovenskej aj maďarskej strane plánujeme vytvorenie vzorových včelstiev v teréne, kde deti a dospelí záujemcovia môžu pozorovať život včiel a prácu profesionálnych včelárov,“ skonštatoval Rezek. Ako ukážka ďalšieho spracovania produktov vznikne v Topoľčiankach vzorová spracovňa, skanzen, včelia učebňa a v Tatabányi vznikne okrem ukážkového závodu na výrobu medu a včelieho vosku aj včelárska enviroučebňa.
V treťom projekte plánujú LESY SR spolu s maďarským partnerom Ipoly Erdő Zrt. realizovať projekt Spoločný rozvoj vodného turizmu, ktorý má podporiť rozvoj vodného turizmu, ochranu kultúrnych a prírodných hodnôt Severného jazierka v Topoľčiankach a jazierok v Nyírjes v Balassagyarmat. Vodné plochy zbavené bahna sa stanú estetickejšími krajinotvornými prvkami a v čase prívalových dažďov budú plniť vodozáchytnú funkciu. K rozvoju turizmu jazier prispejú aj verejnoprospešné prvky ako chodníky, oddychové a meditačné priestranstvá, ihriská.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *