Lesy SR pripravujú princípy na uzatváranie strednodobých zmlúv na predaj dreva

Druhé pracovné stretnutie zástupcov Zväzu spracovateľov dreva SR (ZSD SR) a štátnych Lesov SR, ktorého cieľom bolo pripraviť transparentné podklady pre predaj dreva v strednodobom horizonte, sa uskutočnilo koncom tohto týždňa.

Ako pre TASR uviedol generálny sekretár ZSD SR Peter Zemaník, po tom, ako v závere minulého roka zväz vyslovil nespokojnosť so zdĺhavým riešením problémov drevárov zo strany ich lesníckych partnerov, sa situácia výrazne zlepšila. „Hneď na úvod januára sa uskutočnilo prvé konzultačné stretnutie na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, na ktorom sa partneri dohodli na pravidelných mesačných pracovných rokovaniach,“ priblížil.
„Oceňujem výsledky druhého pracovného stretnutia,“ uviedol prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Igor Patráš. Za veľmi zásadnú považuje informáciu generálneho riaditeľa štátnych lesov Milana Staníka, podľa ktorého podnik začal pripravovať v roku 2017 princípy na uzatváranie strednodobých zmlúv pre drevospracovateľské subjekty, aby ich mohli uzatvárať v roku 2018.
Na stretnutí sa predstavitelia drevárov a lesníkov dohodli aj na tom, že budú pokračovať v intenzívnej spolupráci pri presadzovaní troch princípov, ktoré ZSD považuje za kľúčové v nastolení poriadku na trhu s drevom. Ide o vytvorenie transparentného trhu s drevom, dosiahnutie rovnocenného prístupu k drevnej surovine na základe objemu spracovaného dreva a záruku strednodobých a dlhodobých zmlúv pre spracovateľov dreva.
Drevári sú presvedčení, že pravidelné pracovné konzultácie pomôžu vyriešiť a odstrániť nedorozumenia brániace v napĺňaní zámeru, ktorý deklaruje aj vládny program na roky 2016 – 2021.

(tasr)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *