03.11.2015 | 11:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Majitelia by mali uvážiť prevod družstevných podielnických listov na FNM

Vlastníci družstevných podielnických listov (DPL) by mali uvážiť, či ich prevedú na Fond národného majetku (FNM) SR. Ako povedala TASR hovorkyňa FNM Miriam Žiaková, fond umožňuje majiteľom cenných papierov, fyzickým osobám, bezodplatne previesť svoje cenné papiere, a teda aj DPL, bez hodnoty na FNM SR do konca roka 2015.

"V tejto súvislosti je na konkrétnych majiteľoch, aby uvážili, či ich chcú bezodplatne previesť na FNM SR ako DPL bez hodnoty, alebo si ich chcú ponechať," povedala TASR.
Ľudia sa rozhodujú pre prevod podľa Daniela J. Kratkeho z poradenskej spoločnosti Kratky Global jednak preto, lebo sa domnievajú, že nemajú žiadnu hodnotu. Ďalším dôvodom je, že musia každoročne platiť poplatky Centrálnemu depozitáru cenných papierov (CDCP) SR.
"Vzťahuje sa to len na tie DPL, ktoré sú zapísané v centrálnom depozitári, predtým v Stredisku cenných papierov. Množstvo poľnohospodárskych družstiev však prešlo procesom, na základe ktorého DPL zmenili podobu a formu. A tak sa zo zápisu v depozitári zmenili na listiny, ktoré už nie sú vedené u centrálneho depozitára. V takom prípade vlastník mal dostať do rúk listinu DPL ako cenný papier," objasnil Kratky. Na Slovensku prešlo týmto procesom podľa jeho odhadu niekoľko stoviek poľnohospodárskych družstiev, ktoré vedú interný zoznam vlastníkov DPL.
"Na takéto cenné papiere sa poplatky v CDCP nevzťahujú, len ak poľnohospodárske družstvo postupovalo v zmysle zákona a ukončilo proces a vlastník v rámci toho požiadal centrálny depozitár o zrušenie svojho majetkového účtu," upozornil Kratky, podľa ktorého takto odpadá dôvod prestať platiť za vedenie účtu centrálnemu depozitáru a je na slobodnom rozhodnutí majiteľa cenného papiera v listinnej podobe, či aj keď vlastníctvo DPL nie je spojené so žiadnymi poplatkami a finančnými nákladmi, prevedie ho na FNM.
Ak však družstvo nedotiahlo proces premeny DPL zo zaknihovanej podoby do listinnej, vlastník bude aj naďalej platiť centrálnemu depozitáru poplatky za vedenie majetkového účtu.
Podľa Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) SR sa podielnické listy dotýkajú tretiny agrosektora, ako aj tretiny obyvateľov Slovenska.
"Na základe transformačného zákona bolo vydaných 10.543.359 kusov v celkovej hodnote emisie 349.975.395 eur. Vlastní ich viac ako 1,5 milióna osôb. Vlastník má právo s týmto majetkom voľne nakladať, môže ho preniesť na inú osobu, predať, darovať. Cena závisí od konkrétnych podielnických listov a od dopytu po nich. Zistiť ju môže len zmapovaním trhu," povedal pre TASR predseda zväzu Milan Mišánik. Prevody týchto cenných papierov podľa šéfa zväzu obmedziť nemožno a družstvo môže mať pod kontrolou všetky zmeny, len ak u seba eviduje listinné DPL.
"Mnohí využívajú možnosť prevodu DPL na FNM, keďže sa domnievajú, že ide o bezcenné cenné papiere. Je to však z neznalosti problémov," podčiarkol predseda združenia poľnohospodárskych družstiev a pripomenul, že ku koncu roka 2012 bolo 236 družstiev s majetkovou účasťou FNM v súhrnnej majetkovej hodnote DPL 173,1 miliardy eur. "Súčasná majetková účasť podielnikov družstiev na ich podnikaní, ktorí majú DPL v zaknihovanej alebo listinnej podobe, predstavuje niečo vyše 600 emisií DPL v súhrnnej menovitej hodnote zhruba 508 miliónov eur," vyčíslil Mišánik. Na posilnenie právnej istoty emitentov a majiteľov DPL pri zmene ich podoby by sa podľa zväzu malo postupovať obdobným spôsobom, aký sa uplatňuje pri zmene podoby a prevodoch akcií.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down