02.12.2014 | 12:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mak siaty – šanca pre rodinné farmy

Všetkým je dobre známe, že pri vykonávaní efektívnej rastlinnej prvovýroby je potrebné dodržiavať zásady správnej agronomickej praxe. Jednou z nich je aj striedanie plodín. V dnešnej dobe, keď sa osevné postupy na Slovensku zužujú na pestovanie 4 – 5 plodín, v dôsledku čoho dochádza k problémom pri zaisťovaní potravinovej bezpečnosti obyvateľstva, zamoreniu pôd a k mnohým ďalším problémom, by mohlo byť východiskom z tejto situácie začlenenie takých plodín do osevných postupov, ktoré sa na Slovensku ešte v nedávnej minulosti pestovali, ale vplyvom rôznych okolností sa z osevného postupu vytratili. Jednou z takýchto plodín je aj mak siaty. Keďže sa NPPC – VÚRV Piešťany už niekoľko rokov snaží pomáhať pestovateľom s riešením problémov od založenia porastov až po zber, či už formou seminárov, alebo dobre mienenými radami, problematiku pestovania maku siateho zaradila aj do programu seminára o rodinných farmách, o ktorom sme vás už v Roľníckych novinách informovali.

Koncom apríla 2014 sa skončilo moratórium pre zákaz predaja pôdy cudzincom ako fyzickým osobám. Od novej právnej normy sa očakáva, že sa nastavia nové pravidlá zabraňujúce najmä špekulatívnemu predaju poľnohospodárskych pozemkov, vďaka čomu by sa mohli otvoriť nové možnosti pre rastlinnú výrobu.

Aké sú teda možnosti pestovania maku siateho na Slovensku? Pre všetkých pestovateľov je dôležitá dostupnosť osív a ceny vstupov do výroby. Aj slovenské šľachtenie dokáže poskytnúť pestovateľom veľmi vhodný biologický materiál, čo je prvým dôležitým predpokladom úspešného pestovania maku. V porovnaní s inými plodinami je obstarávacia cena osiva na výsev jedného hektára násobne nižšia. Keďže bolo registrovaných viacero prípravkov, aj herbicídna, insekticídna a fungicídna ochrana je v porovnaní s minulosťou zvládnuteľná na vyššej úrovni. V prípade nižšej výmery na rodinných farmách buriny možno regulovať mechanickým spôsobom, čo pestovateľovi ušetrí ďalšie náklady. Ďalšou veľkou výhodou rodinných fariem v porovnaní s veľkými podnikmi je možnosť ručného zberu. Takto zozbieraný mak má vyššiu kvalitu ako mak zožatý mechanicky.

Celý článok bude uverejnený v najbližšom vydaní Roľníckych novín.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down