Manipulácia s hnojom a hnojovicou od hovädzieho dobytka

Najväčším produktom živočíšnej výroby sú exkrementy, ktoré tvoria dve tretiny z celkovej produkcie biomasy. Tvoria základ hospodárskych hnojív, ktoré sú produkované z vlastných zdrojov.

Hospodárske hnojivá sú nevyčerpateľným zdrojom organických látok a živín (tabuľka 1), ktoré patria do kolobehu v poľnohospodárskej výrobe. Zúrodňujú pôdu a zvyšujú jej produktívnosť, sú zdrojom pre pôdu nepostrádateľných humusotvorných látok.

Manipulácia s hospodárskymi hnojivami je zložitý komplex problémov. Začína už pri riešení ustajnenia v maštali, kedy treba rozhodnúť o tom, s akým hospodárskym hnojivom sa bude hospodáriť. Pokračuje zberom exkrementov v maštali, to je usmerniť zvieratá tak, aby kalili a močili na požadované miesto, z ktorého sa potom exkrementy odstraňujú. Ďalej je to odstraňovanie hnoja z ustajňovacích priestorov a jeho doprava do skladovacích priestorov. O efektívnosti manipulácie s hospodárskymi hnojivami vo veľkej miere rozhoduje skladovanie a ich aplikácia.

Treba si však uvedomiť, že neexistuje najlepší a najhorší spôsob manipulácie s exkrementami a hospodárskymi hnojivami. Každý spôsob, či už produkcia maštaľného hnoja alebo hnojovice so sebou prináša pozitíva i negatíva. Je na chovateľovi, ktorý spôsob uprednostní a použije. V každom prípade ale musí mať na zreteli jeho vplyv na životné prostredie a mal by urobiť všetky opatrenia, aby ho obmedzil na minimum.

Produkcia hospodárskych hnojív

Základom pre zber a skladovanie hospodárskych hnojív je stanovenie jeho produkcie. Je veľmi variabilná a ovplyvňovaná množstvom faktorov ako sú typ ustajnenia, vek, výrobné zameranie, výživa a podobne. Produkcia exkrementov určuje výkonnosť a kapacitu zariadení na ich odpratávanie a skladovanie. Pre hrubý prepočet produkcie exkrementov dobytkom sa môže použiť hodnota 8,4 % zo živej hmotnosti. Pomer medzi výkalmi a močom je 3 : 2.

Viac sa dočítate v príspevku autorov: Ing. MIROSLAV ZAHRADNÍK, PhD., MVDr. ZUZANA PALKOVIČOVÁ, PhD., Ing. VOJTECH BRESTENSKÝ, CSc. NPPC - Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 35.

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down