Maštaľné prostredie vs zdravie zvierat a ľudí

Práca je zameraná na analýzu významu maštaľného prostredia na zdravie chovaných zvierat a ľudí s ohľadom na spotrebu antimikrobík a riziko vzniku, šírenia a prenosu antimikrobiálnej rezistencie.

Stajňový vzduch obsahuje veľké množstvo znečisťujúcich látok, ako sú plyny (oxid uhličitý, čpavok), prach a mikroorganizmy, ktoré môžu mať negatívny vplyv nielen na zdravie zvierat a ľudí, ale i na životné prostredie v okolí farmy. Tieto znečisťujúce látky sa označujú ako bioaerosóly.
Bioaerosóly sú vzdušné organické častice biologického pôvodu - vírusy prenášané vzduchom, baktérie, spóry plesní, hýfy a peľ plesní a ich fragmenty a produkty ich metabolizmu, napr. endotoxíny a mykotoxíny; ďalej úlomky šupín kože, chlpy, perie, trus, podstielka a zvyšky krmiva. Do stajňového vzduchu sú emitované pachové látky, mikroorganizmy, vývojová štádiá parazitov a prach, ktoré vo vyšších koncentráciách môžu negatívne ovplyvňovať zdravotný stav nielen chovaných zvierat, ale i ošetrovateľov. Tieto škodliviny sa dostávajú z maštalí do okolia farmy, kde vo forme imisií môžu negatívne ovplyvňovať pohodu ľudí, zvierat, rastlín a ďalších organizmov v okolí stajne. Rizikové miesta šírenia bioaerosólov v chovoch hospodárskych zvierat a ich prevencia sú prehľadne spracované v schéme 1.

Mikroorganizmy vo vzduchu

Mikroorganizmy sú stálou súčasťou vzduchu v uzavretých objektoch pre ustajnenie zvierat. Ich počty značne kolíšu, až v rozmedzí niekoľkých rádov. Väčšina mikroorganizmov sa vyskytuje hlavne v zhlukoch (napr. baktérie), len výnimočne ako jednotlivé bunky (spóry). Mikroorganizmy vo vzduchu sú často naviazané na pevné častice, najmä prachové, prípadne sú súčasťou kvapôčok. To znamená, že v prašnom prostredí je možné predpokladať výskyt väčšieho množstva mikroorganizmov vo vzduchu než v prostredí bez prachu.

Celý článok doc. MVDr. PAVLA NOVÁKA, CSc. a kol. z VÚŽV, v.v.i., Praha Uhříněves a Veterinární univerzity Brno - je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 37.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down