01.09.2023 | 11:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Maštaľný hnoj: zdroj organickej hmoty a živín

Organické hnojivá sú významným článkom kolobehu živín v poľnohospodárstve. Ich účinok v porovnaní s priemyselnými hnojivami je oveľa všestrannejší. Kompenzujú jednostranné pôsobenie priemyselných hnojív a zvyšujú ich agrochemickú účinnosť.

Hospodárske hnojivá udržujú pôdu v dobrej biologickej aktivite, zlepšujú jej hydrofyzikálne vlastnosti a úrodnosť. Význam a vplyv organických hnojív vzrastá s klesajúcou úrodnosťou pôdy a zníženou zásobou pôdnej vlahy.
Maštaľný hnoj je zmes tuhých a kvapalných výkalov hospodárskych zvierat (výkaly a moč) s podstielkou (najčastejšie slama) a prípadne zvyškov krmiva po prekonaní rozkladných procesov rozličných stupňov. Slama premiešaná s výkalmi ešte nie je kvalitným maštaľným hnojom. Stáva sa ním až po prekonaní špecifických rozkladných procesov.

Proces zrenia maštaľného hnoja predstavuje chemicko-biologický proces, ktorý zahŕňa predovšetkým kvasenie, tlenie a hnitie, kedy sa jednotlivé zložky maštaľného hnoja rozkladajú a premieňajú na látky iného kvalitatívneho zloženia. Maštaľný hnoj predstavuje univerzálne, všestranné hospodárske hnojivo, ktorý by sme mali pre jeho pozitívne účinky, podľa možností pravidelne využívať.
Množstvo maštaľného hnoja a jeho kvalita (obsah sušiny, organických látok a živín) závisí najmä od druhu a veku zvierat, spôsobu kŕmenia, množstva a akosti skrmovaných krmív. Dôležitý vplyv má aj spôsob ustajnenia, množstvo a kvalita podstielky. 
Pri výrobe hnoja je cieľom získať čo najviac organickej hmoty s primeraným obsahom živín. Najväčšia intenzita rozkladu organických látok v surovom maštaľnom hnoji prebieha za prístupu vzduchu. Z hľadiska obmedzenia strát organickej hmoty, ale aj živín, hlavne dusíka, je preto dôležité čo najviac obmedziť prístup vzduchu z okolitého prostredia.

Celý článok prof. Richarda Pospišila je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 35.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down