31.01.2020 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Medzinárodný rok zdravia rastlín 2020

Ešte v roku 2018 vyhlásilo Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (OSN) rok 2020 za Medzinárodný rok zdravia rastlín. Všeobecným cieľom vyhlásenia je zvýšenie celosvetového povedomia o tom, aká je ochrana rastlín dôležitá.

Odborníci uvádzajú, že až 40 percent celkovej úrody surovín pre výrobu potravín nie je využitých z dôvodu strát, ktoré spôsobujú škodcovia rastlín.
Dňa 6. decembra v roku 1951 bol v Ríme prijatý Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín, známy aj pod skratkou IPPC (International Plant Protection Convention). Cieľom dohovoru je zabezpečovať spoločné a účinné kroky pri predchádzaní rozširovania a zavliekania škodcov rastlín a rastlinných produktov, ako aj podporu primeraných opatrení pri boji s nimi. Uvedený dohovor nadobudol platnosť v rámci Slovenskej republiky dňa 24. marca 2006, pričom podpisová listina bola uložená u generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO), ktorý je depozitárom tohto dohovoru. Medzinárodný dohovor o ochrane rastlín v súčasnosti prijalo vyše 180 zmluvných strán vrátane Slovenska.
Rastliny sú neustále napádané škodcami, ktorí v niektorých prípadoch môžu spôsobovať výrazné straty. V dôsledku globalizácie obchodu a klimatickej zmene hrozí čoraz väčšie riziko, že sa na naše územie budú zavliekať nové druhy škodcov. Takíto škodcovia sa v našich podmienkach správajú invázne a agresívne. Môže ísť o monofágnych škodcov, alebo naopak aj o polyfágov, ktorí majú široký okruh hostiteľov. Invázni škodcovia sú jedným z hlavných faktorov straty biodiverzity na celom svete.
Často k rozširovaniu škodcov, či už priamym alebo nepriamym pričinením, napomáha svojou činnosťou aj človek. Svojím správaním dokážeme obmedziť výskyt nových škodlivých organizmov v našich podmienkach. Predchádzať zavlečeniu môžeme napríklad tým, že si z dovoleniek v iných krajinách nebudeme prinášať rastliny, resp. rastlinné produkty.
Medzinárodný rok zdravia rastlín bol v rámci SR odštartovaný medzinárodnou konferenciou s názvom Aktuálne problémy v ochrane lesa 2020. Išlo už o 29. ročník konferencie, ktorú každoročne ako hlavný organizátor pripravuje Národné lesnícke centrum. S cieľom zvyšovať povedomie o ochrane rastlín v našej krajine pripravujeme aj ďalšie podujatia k príležitosti Medzinárodného roka zdravia rastlín 2020, o ktorých mieste a termíne konania sa včas dozviete na stránke www.uksup.sk.

Ing. IVANA HORVÁTHOVÁ, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down