09.09.2021 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Memoriál docenta Gyarmathyho ukázal, že skutočne záleží na každom plemenníkovi...

Rok 2021 je rokom, podobne ako rok 2020, atypickým. Napriek číhajúcej pandémii COVID-19 sa život postupne vracia do „zabehaných“ koľají. A chovatelia hospodárskych zvierat vedia, že bez kvalitného plemenného materiálu nemôžu počítať s vyššou produkciou mlieka, vyššími prírastkami či s vyššou produkciou vajec, ale ani s lepšími reprodukčnými ukazovateľmi.

Aj toto bolo jedno z pravidiel, ktoré nás docent Egon Gyarmathy na svojich hodinách naučil. A my ani po ôsmych rokoch nezabúdame na nestora ovčiarstva a koziarstva. Keby bol dnes medzi nami, určite by každý deň „bojoval“ za chovateľov oviec a kôz a hľadal riešenia dnešnej zložitej situácie.

 

Memoriál jedinečného človeka

Docent Egon Gyarmathy sa narodil 24. marca 1934 v malej oravskej dedinke Veličná, v rodine notára. Matka pochádzala zo starej zemianskej rodiny Zátureckých, s rodokmeňom známym od 11. storočia. Tvrdé prírodné podmienky Oravy ho pripravili na život, v ktorom ho sprevádzala láska ku zvieratám, nebojácnosť presadzovať svoje názory, celoživotná túžba po získavaní nových vedomostí, dobrosrdečnosť, skromnosť či ochota pomáhať druhým a „workoholizmus“. Vďaka práci poznal každého významného chovateľa oviec a kôz na Slovensku, získaval kontakty v zahraničí, úzko spolupracoval s domácimi odborníkmi z univerzít a výskumných ústavov, ale aktívne komunikoval aj s významnými osobnosťami z ČR, Poľska, Maďarska, Chorvátska, Ruska, ba dokonca až z Kórey.
Kto mal možnosť s ním pracovať a bližšie ho poznať, zistil, že pod „prísnou maskou“ sa skrývalo šľachetné srdce. Celý život venoval chovu oviec a kôz, bol výnimočným odborníkom. Do posledných dní bol aktívny, denne komunikoval s chovateľmi, sledoval dianie doma i v zahraničí, radil, bol aktívny nielen v Slovenskom zväze chovateľov či vo Výberovej komisii pre chov oviec a kôz pri MPRV SR, ale svoje vedomosti ďalej posúval aj prostredníctvom organizácií, ktoré boli aktívne v oblasti rozvoja vidieka. Na prínosy tohto jedinečného odborníka a významného človeka by nám nestačili stránky vydania Roľníckych novín. Práve preto, aby sme nezabudli na odkaz tohto výnimočného človeka, prínos pre chovateľstvo, prínos pre našu krásnu vlasť, každý rok organizujeme akciu pod názvom Memoriál docenta Egona Gyarmathyho.

Tradične na konci augusta, už roky hodnotíme plemenných capkov. Od roku 2013 sme však založili novú tradíciu, tradíciu počas konania medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex, tradíciu memoriálu docenta Egona Gyarmathyho. Prvý ročník sme zorganizovali pol roka po smrti docenta a odvtedy sme nepretržite každý rok zorganizovali podujatie, na ktorom sme si vždy pripomenuli odkaz tohto jedinečného odborníka a výnimočného človeka.

Celý článok Mgr. Ing. Jarmily Dubravskej, PhD., predsedníčky Ústrednej odbornej komisie pre chov oviec a kôz, Slovenský zväz chovateľov - je uverejnený v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 36.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down