09.10.2014 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MF SR plánuje obstarať migráciu informačného systému MPRV SR

Ministerstvo financií SR plánuje vyhlásiť verejné obstarávanie na zabezpečenie migrácie ekonomického informačného systému MPRV SR a organizácií v jeho pôsobnosti do ekonomického informačného systému MF SR (IS ESO), ktorý je nadrezortným systémom slúžiacim pre podporu kľúčových procesov riadenia verejných financií vo vzťahu k viacerým subjektom z oblasti štátnej správy a samosprávy.

Účelom migrácie je zabezpečiť hospodárne a efektívne riešenie, ktorým sa docieli úspora rozpočtových prostriedkov v rámci nákladov na prevádzkovanie ekonomického informačného systému používaného MPRV SR a organizácií v jeho pôsobnosti oproti súčasnému stavu. Zároveň tým bude poskytnutý rezortu pôdohospodárstva štandardizovaný integrovaný informačný systém pokrývajúci oblasti rozpočtovania, finančného účtovníctva, účtovníctva investičného majetku, riadenia ľudských zdrojov, evidencie a účtovania zásob atď.
Migrácia bude znamenať úpravy nastavení a funkcionalít na strane informačného systému IS ESO, ako aj jeho rozhraní formou horizontálneho rozšírenia tohto systému o nových klientov a okruhy. Po technickej stránke pôjde tiež o migráciu údajov do centrálne spravovaného ekonomického systému, zabezpečenie špecifických nastavení pre rezort pôdohospodárstva vrátane priamej technickej a technologickej väzby na ostatné rezortné a nadrezortné informačné systémy riadenia verejných financií.
Obstarávanie bude realizované s cieľom migrácie správy ekonomických agend rezortu pôdohospodárstva do procesne a metodicky unifikovaného prostredia, pričom bude rešpektované splnenie niektorých špecifických požiadaviek MPRV SR vo vzťahu k funkcionalitám aplikačného programového vybavenia IS ESO MF SR. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe odhadovaného rozsahu a hodnoty služieb, ktoré boli dodané v obdobných projektoch realizovaných v rámci MF SR. Zákazka bude realizovaná v období rokov 2014 až 2016 a jej predpokladaná celková hodnota je 1.905.000 eur, pričom MF SR sa bude snažiť vyrokovať čo najnižšiu cenu.
Migrácia ekonomickej agendy rezortu pôdohospodárstva do IS ESO zabezpečí hospodárne, štandardizované a efektívne riešenie pokrývajúce informatickú podporu ekonomických, majetkových a personálnych agend MPRV SR a jeho podriadených organizácií v súlade s úspornými opatreniami, prijatými vládou Slovenskej republiky.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down