Mikroklíma a vetranie v maštaliach pre dobytok

Klíma v maštali je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich realizáciu úžitkovosti zvierat. Rozhoduje nielen o produkcii, ale aj o čistote a zdravotnom stave zvierat. Primeranú klímu v maštali zabezpečuje vetranie. V maštaliach pre dobytok sa využíva hlavne prirodzené vetranie, pri ktorom v dôsledku tlakového rozdielu a pôsobením vetra preniká vzduch do budovy otvormi na budove a inými otvormi uniká opotrebovaný vzduch z maštali.

Telesná teplota hovädzieho dobytka je 38,8±0,5 °C. Zvieratá si túto teplotu udržujú pri rôznych klimatických podmienkach. Majú dobre prispôsobenú kožu a srsť na prekonávanie nízkych teplôt, ale nedostatočné mechanizmy pre odvod tepla pri vysokých teplotách. Pri nízkych teplotách dokáže dobytok zúžiť cievy v pokožke a tým znížiť odvod tepla z vnútra organizmu do pokožky. Pri vysokých teplotách, okrem priameho odvodu tepla z povrchu tela cez pokožku rozširovaním ciev, sa potí a zvyšuje frekvenciu dychu.

Zvieratá produkujú teplo, ktoré odvádzajú z organizmu, aby sa neprehriali a nezvyšovala sa im telesná teplota. Napríklad, krava s hmotnosťou 650 kg a dojivosťou 20 l denne vyprodukuje v lete 1150 a v zime 1250 W. Časť tepla sa spotrebuje na odparenie potu z tela a vody v maštali a to viac v lete ako v zime. Preto je citeľná produkcia tepla v lete nižšia ako v zime.

Zviera vylučuje do ovzdušia vodnú paru. Krava pri spomínanej úžitkovosti vyprodukuje v teplote pri 25 °C 1,25 litra vody za hodinu a v zime pri teplote 0 °C 0,36 l.h-1, pri teplote 10 °C vyprodukuje krava pri dýchaní 0,56 litra vody za hodinu. Do maštaľného ovzdušia sa dostáva vodná para aj z exkrementov na podlahe. Ďalej krava s hmotnosťou 650 kg pri dýchaní vylúči za hodinu 0,23 kg CO2. Pri trávení produkujú zvieratá metán, ktorý vylučujú z tráviaceho traktu do ovzdušia maštale. Z exkrementov vylúčených zvieratami sa do maštaľného ovzdušia uvoľňujú ďalšie škodlivé plyny. Je to hlavne amoniak, ktorý je silne prchavý a nachádza sa hlavne v moči. Škodlivé plyny pri vyšších koncentráciách vo vzduchu dráždia sliznice a pri dlhodobom pôsobení spôsobujú choroby respiračného systému zvierat i ľudí pracujúcich v maštali.

Viac v RN č. 45

 

Ing. Vojtech Brestenský, CSc.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum –

Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *