03.09.2023 | 12:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Minister Jozef Bíreš ocenil prácu poľovníkov

Tento víkend sa v areáli Múzea vo Svätom Antone koná už 31. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností, širokej verejnosti známe ako Dni sv. Huberta.

Vyhľadávanú dvojdňovú oslavu s bohatým náučným sprievodným programom otvoril v sobotu predpoludním minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jozef Bíreš. Po slávnostnom príhovore udelil rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré sa významnou mierou aj praktickou činnosťou zaslúžili o rozvoj slovenského poľovníctva.
        Dni svätého Huberta sa konajú pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Aj počas tohtoročných osláv sú pre návštevníkov Múzea vo Sv. Antone pripravené zaujímavé výstavy a podujatia približujúce predovšetkým poslanie poľovníctva, ktorým je najmä ochrana životného prostredia. Celoslovenské poľovnícke slávnosti sú tradične ideálnou príležitosťou na odovzdanie ocenení nasledujúcim osobnostiam:

        Rezortné vyznamenanie I. stupňa získal:
        Tamás Marghescu, bývalý generálny riaditeľ CIC - Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zver za dlhoročnú medzinárodnú spoluprácu so Slovenskou poľovníckou komorou a Slovenským poľovníckym zväzom

        Rezortné vyznamenanie II. stupňa získali:
        Prof. Ing. Jaroslav Šálka, vysokoškolský učiteľ Technickej univerzity vo Zvolene za pedagogickú, publikačnú a výskumnú činnosť hlavne v oblasti ekonomiky lesníctva
a poľovníctva
        Ing. Jozef Jursa, CSc., prezident Slovenskej kynologickej jednoty, pri príležitosti životného jubilea 70 rokov, za rozvoj poľovníctva na Slovensku na úseku poľovníckej kynológie, za organizovanie výstav a skúšok psov, tvorbu kynologických predpisov, predseda Kynologickej rady SPZ a SPK, predseda Klubu chovateľov krátkosrstých stavačov
        Ing. Zdenko Kondík, pracovník Okresného úradu Michalovce, predseda OPK Sobrance, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov za celoživotnú prácu a rozvoj poľovníctva na Zemplíne

        Rezortné vyznamenania III. stupňa získali:
        Ing. Jozef Lazár, pracovník Okresného úradu Košice, pri príležitosti životného jubilea 60 rokov, za dlhoročnú aktívnu prácu v štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva, za rozvoj poľovníctva v Košickom kraji
        Ing. Ján Vavrek, pracovník LESY SR, š.p., riaditeľ organizačnej zložky Východ, za celoživotnú prácu, hlavne za dosiahnuté výsledky v chove zveri v režijných revíroch štátnych lesov v regióne Gemera a rozvoj Zvernice Betliar a Rákoš
        Ing. Rudolf Gábriš, bývalý pracovník LESY SR, š.p. z odštepného závodu Prievidza za celoživotnú prácu, hlavne za dosiahnuté výsledky v chove zveri, rozvoj a zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov
        Ing. Marcel Lehocký, PhD., pracovník LESY SR, š.p. organizačná zložka Východ, za zveľaďovanie a dosiahnuté výsledky v chove zveri v režijných revíroch štátnych lesov, hlavne za rozvoj zvernice Betliar
        Ing. Peter Kuric, pracovník generálneho riaditeľstva LESY SR, š. p., pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za zveľaďovanie režijných revírov štátnych lesov
        PhDr. Ľubomír Kľúčik, redaktor televíznej relácie Halali, za spoluorganizáciu najvýznamnejších celoslovenských poľovníckych podujatí a hlavne za propagáciu slovenského poľovníctva doma a v zahraničí.

        "Je mi cťou, že za dlhoročnú záslužnú prácu a dosiahnuté výsledky pri rozvoji lesníctva a poľovníctva sme aj tento rok udelili rezortné vyznamenania významným prítomným osobnostiam, ktoré sa zasadili o rozvoj poľovníctva a najmä jeho súlad s dnešnými požiadavkami pôdohospodárstva i ochrany životného prostredia," uviedol pri oceňovaní minister Bíreš.
        Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni Sv. Huberta 2023 sa nesú v duchu odkazu legendy o sv. Hubertovi "Zver nielen loviť, ale najmä chrániť a pochopiť jej význam v prírode". Na otvorení podujatia sa zúčastnili vzácni zahraniční hostia a autority poľovníckych organizácií aj z Čiech, Maďarska a Poľska.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down