05.10.2023 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Minister pôdohospodárstva J. Bíreš vyzýva žiadateľov o podpory na súčinnosť

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš vyzýva poľnohospodárov - žiadateľov o priame podpory, respektíve o projektové podpory na súčinnosť pri doručovaní a doplňovaní dokumentov.

Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
        Rezort pôdohospodárstva prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) v týchto dňoch totiž finalizuje administráciu žiadostí o priame platby a žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade projektových výziev na modernizáciu poľnohospodárskych a potravinárskych podnikov. Bez súčinnosti žiadateľov však PPA nemôže peniaze zasielať ani tým, ktorí si už povinnosti voči PPA splnili.
        "Chcem apelovať na všetkých žiadateľov či už o priame platby alebo aj peniaze na investičné projekty. Sledujte si svoje elektronické schránky, preberajte zásielky na pošte, nenechávajte si zasielanie dokumentov, ktoré od vás PPA žiada na poslednú chvíľu, pretože tým brzdíte vyplácanie peňazí nielen sebe, ale aj ostatným žiadateľom," vyzval poľnohospodárov Bíreš.
        PPA v tomto roku zaviedla niekoľko noviniek, ktoré vyplývajú z novej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ na roky 2023 až 2027. Jednou z nich je, že k podávaniu žiadostí o priame platby je prijímateľ povinný priložiť aj prílohu - tzv. súpis vlastníckych a užívateľských vzťahov prijímateľa k obhospodarovanej pôde. Na žiadosť poľnohospodárov predĺžila PPA termín na podávanie tejto prílohy z 31. mája 2023 až na 31. júla 2023, teda o dva mesiace.
        "Vyhoveli sme poľnohospodárom, ktorí avizovali, že potrebujú viac času na splnenie novej zákonnej povinnosti, predkladať súpis vlastníckych a užívateľských vzťahov. Tento, z našej strany ústretový krok, im pomohol skompletizovať túto prílohu," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss. Z viac ako 18.000 doručených žiadostí musela podľa neho PPA v tretine prípadov kontaktovať prijímateľov, aby tieto informácie doplnili.
        V súčasnosti platobná agentúra eviduje 252 subjektov, ktoré stále nezareagovali na výzvu o úpravu príloh. Táto skutočnosť má vplyv na úspešné administrovanie preddavkov, preto je potrebné, aby aj tieto subjekty čo najskôr reagovali. Okrem toho to ovplyvní aj informovanie prijímateľov zo strany PPA o tom, či ich žiadosť bude zaradená do niektorého z viacročných opatrení neprojektových podpôr, tzv. záväzkov. Tie si uviedli vo svojich žiadostiach a PPA sa k nim plánuje vyjadriť od 16. októbra 2023. PPA predpokladá, že preddavky začne vyplácať v prvej polovici novembra 2023.
        Bíreš vyzýva na spoluprácu aj úspešných žiadateľov o projektové podpory, ktorí sa zapojili do podopatrení 4.1 a 4.2. Ide o 216 miliónov eur na rozvoj poľnohospodárstva a 238 miliónov eur pre potravinárov. V tejto chvíli je už väčšia časť projektov zazmluvnená. Aby zazmluvnený žiadateľ finančné prostriedky dostal, je potrebné, aby zaslal na PPA žiadosť o platbu. Administrácia celého procesu nie je náročná, ale je nevyhnutná pre čerpanie finančných prostriedkov. Bez jej ukončenia nie je možné finančné prostriedky úspešným žiadateľom vyplatiť.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down