04.04.2024 | 10:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mliečne kŕmne automaty pre teľatá vs zdravie

Práca je zameraná na analýzu možnosti využitia mliečnych kŕmnych automatov na napájanie teliat v období mliečnej výživy s ohľadom na potenciálne riziká prieniku a šírenia patogénov s následným narušením zdravotného stavu teliat, včítane obmedzenia negatívneho pôsobenia stresových faktorov.

Teľatá sú v raných fázach života veľmi citlivé na stres, preto im treba zaistiť maximálnu úroveň pohody. Medzi významné rizikové faktory, ktoré majú vplyv na zdravotný stav a úroveň ich welfare v období prvých dvoch mesiacov po narodení patrí manažment kŕmenia.

V súčasnosti sa na napájanie teliat v období mliečnej výživy veľmi často používa tzv. Milktaxi, ktorý umožňuje rýchle nakŕmenie väčšej skupiny teliat po narodení ustajnených v individuálnych boxoch. Skladá sa z nádoby s miešadlom a ohrievaním, ktoré umožňuje prípravu väčšieho množstva mliečnej náhradky alebo zhromaždenie natívneho mlieka a jeho udržovanie na požadovanej teplote. Tieto mobilné zariadenia sú dnes už vybavené programovateľnou riadiacou jednotkou so záznamom údajov.

V dôsledku nedostatku pracovných síl a súčasne potreby zvýšenia produktivity práce, niektorí chovatelia zvažujú možnosť presunu teliat z individuálneho do skupinového systému ustajnenia už v priebehu prvého týždňa po narodení, a to s využitím kŕmenia mliečnymi kŕmnymi automatmi (MKA).

Viac sa dočítate v príspevku Doc. MVDr. Pavla NOVÁKA, CSc. a Ing. Gabriely MALEJ, Ph.D. z Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 15.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down