30.04.2014 | 06:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Mnoho krokov potrebných k zmene

V septembri 2013 vyhlásila spoločnosť Syngenta pod názvom Good Growth Plan (Plán dobrého rastu) svoj globálny príspevok k trvaleudržateľnému poľnohospodárstvu. Je to šesť špecifických záväzkov spoločnosti k riešeniu kritických výziev, ktorým svet čelí pri potrebe uspokojenia požiadaviek stále sa zvyšujúceho počtu obyvateľov zemegule.

V rámci tohto plánu sa Syngenta zaviazala do roku 2020 prispieť zvýšením priemernej produktivity hlavných svetových plodín o 20 percent bez využívania väčšieho množstva pôdy, vody a iných vstupov, zlepšením úrodnosti 10 miliónov hektárov poľnohospodárskej pôdy, ktorá je na pokraji degradácie, zvýšením biodiverzity na 5 miliónoch hektárov poľnohospodárskej pôdy, umožnením 20 miliónom malých farmárov zvýšiť ich produktivitu o 50 percent, vyškolením 20 miliónov pracovníkov o bezpečnom používani prípravkov na ochranu rastlín , hlavne v rozvojových krajinách a snahou dosiahnuť spravodlivé pracovné podmienky v celom potravinovom reťazci. Na hodnotenie plnenia týchto záväzkov si Syngenta stanovila priebežné merateľné ciele, do hodnotenia ktorých sú zapojené nezávislé hodnotenia a audity. O dosiahnutých výsledkoch bude každoročne informovať a na ich realizácii spolupracuje s farmármi, odbornými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami.

Viac sa dočítate v 18. čísle Roľníckych novín

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down