09.12.2015 | 06:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderné konštrukcie strojov na kŕmenie HD

Kvalita techniky v poľnohospodárstve je kľúčovou pri požiadavke dosahovania ekonomickej prosperity. V živočíšnej výrobe medzi kľúčové stroje patrí miešací kŕmny voz (ďalej MKV). Jeho kvalitatívne parametre rozhodujú o kvalite zmiešanej kŕmnej dávky (ďalej ZKD), produktivite práce a celkového času nasadenia techniky.

Pri výbere treba brať do úvahy viacero hľadísk. Spomeniem len tie najdôležitejšie, a to:  finančné prostriedky, počet kráv (súčasný počet a perspektíva rozšírenia stáda). Pri samotnom výbere MKV je na výber viacero alternatív,  je dôležité si uvedomiť nasledovné zásady. Ak sa rozhodneme pre MKV návesový, bude potrebné k nemu priradiť traktor požadovanej výkonovej rady. Ďalej je potrebný manipulátor, s ktorým sa budú vyberať jednotlivé komponenty ZKD. Tu sa požaduje, aby manipulátor bol vybavený zariadením na vyberanie siláže, ktorú si musíme vopred pripraviť do prípravovne krmív. Z tohto pohľadu návesový MKV bez vyberača bude cenovo výhodnejší, avšak bude si vyžadovať doplnkovú techniku a priestory na prípravu krmiva. Pred samotným kŕmením bude potrebné MKV naložiť manipulátorom. Je potrebné znova si uvedomiť, že presnosť dávky jednotlivých komponentov je na odhade pracovníka obsluhujúceho manipulátor s čelnou lyžicou, aj keď v súčasnosti všetky MKV sú vybavené váhou, ktorá udáva hmotnosť naloženého krmiva.

Celý článok v RN č. 50

Ing. ŠTEFAN BOĎO, PhD.

Slovenská poľnohospodárska univerzita  v Nitre

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down