26.09.2016 | 08:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Moderné trendy pri obrábaní pôdy

Pri obrábaní pôdy sa sleduje niekoľko cieľov. Predovšetkým by pri ňom mali by byť odstránené stopy vznikajúce po predchádzajúcich prejazdoch techniky po pôde, zapracované pozberové zvyšky a hnojivá, vytvorené podmienky pre obnovenie prípadne poškodenej štruktúry pôdy a pripravené vhodné osivové lôžko. Popritom je dôležitá tiež regulácia populácie burín, škodlivých organizmov a pôvodcov chorôb. Technológie obrábania pôdy by mali tiež zabezpečiť vysokú výkonnosť pri nízkej energetickej náročnosti. Správne zvolený systém obrábania pôdy by mal byť univerzálny a pritom efektívny pre vytváranie podmienok na dosahovanie vysokých úrod, pričom intenzita pestovania by nemala ísť na úkor dlhodobej udržateľnosti. Realita ale často býva iná, čo je dôsledok predovšetkým rôznych ekonomických vplyvov na súčasné poľnohospodárstvo.

Ešte pred niekoľkými rokmi prevládali v našich pôdno-klimatických podmienkach technológie pestovania poľných plodín založené na každoročnom obracaní vrchnej vrstvy pôdy (ornice) za pomoci radlicových pluhov. Vo všeobecnosti sa uvádzalo (a platí to aj v súčasnosti), že použitie pluhu má význam predovšetkým pri odstraňovaní zaburinenia pozemkov a z fytosanitárnych dôvodov. Jeho použitím sa čiastočne eliminujú aj nedostatky vo výžive a ochrane rastlín, avšak na úkor vyšších vstupov energie (predovšetkým vo forme spotrebovanej nafty) a spotreby ľudskej práce.

Orbou sa príprava pôdy pred sejbou následnej plodiny v tzv. konvenčných pestovateľských postupoch spravidla iba začína. Po nej musí nasledovať ešte niekoľko pracovných operácií, ktorých cieľom je upraviť oráčinu do stavu požadovaného z hľadiska sejby následnej plodiny. Hlavne pri sejbe ozimín sa po orbe musia rozdrobiť brázdové odvaly, rozbiť prípadné hrudy, urovnať povrch pôdy, dostatočne ju utužiť v oblasti osivového lôžka a uložiť do nej osivo. Keď je príprava pôdy pred sejbou ozimín vykonávaná v suchých podmienkach, niektoré z vyššie uvádzaných operácií pracovného postupu sa musia aj zopakovať, čo ďalej zvyšuje nielen časovú, ale aj energetickú náročnosť týchto pracovných postupov zakladania následnej úrody.

Viac v RN č. 38

S použitím dostupných zdrojov spracoval:

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc.

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

 

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down