30.09.2022 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Motýľ Garella musculana škodí na orechoch

Doteraz nezisteným motýľom na území Slovenska je Garella musculana, ktorá škodí na orechu čiernom (Juglans nigra) a orechu kráľovskom (Juglans regia). Symptómy poškodenia by mohli byť zamieňané s príznakmi, ktoré sú typické pre larvy vrtivky orechovej (Rhagoletis completa).


Hlásenia o výskytoch pochádzajú z Ázie (India, Kazachstan, Kirgizsko, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan), ale aj z Európy (Bulharsko, Rumunsko, Turecko, Ukrajina a európska časť Ruska). Najnovšia je informácia o zistenom výskyte z Talianska, kde vzorka odobratá z entomologického lapača bola pozitívne rozborovaná na prítomnosť Garella musculana.

Vajíčko je žltosivé až červenosivé, guľovité, s priemerom 0,5 mm. Vyliahnutá húsenica je krémovo biela až žltobiela, 2 - 3 mm dlhá, s tmavohnedou hlavou. Plne vyvinutá húsenica pred zakuklením je 15 - 20 mm dlhá a cca 5 mm široká v 1. brušnom segmente, svetlozeleno-krémová až zelenohnedá alebo červenohnedá so vzorom tvoreným malými hnedými škvrnami a bodkami. Telo je pokryté svetlými krémovo-hnedými chĺpkami. Tieto chĺpky sú krátke na hlave a pomerne dlhé na chrbtovej a bočnej strane tela.
Kukla, do 12 mm dlhá a 3,5 mm široká, má na chrbtovej strane súvislý čierny pás. Je ukrytá v bielom zámotku, ktorý je na oboch koncoch zúžený. Rozpätie krídel dospelého jedinca je 18 - 23 mm. Dĺžka tela je 8 - 9 mm. Predné krídla sú olovnato-sivé s priečnymi hnedými, bielymi a čiernymi pásmi a čiarami. Okraj krídla je sivý s čiernymi bodkami. Zadné krídla sú jednofarebné, sivé. Hrudník je sivý alebo hnedosivý s tmavým priečnym pruhom. Tykadlá sú tenké, svetlohnedé až tmavohnedé, vzácne pokryté drobnými chĺpkami.

Húsenice sa môžu živiť v strede mladých jednoročných výhonkov a dokonca aj v pazuchách listov (častejšie v rokoch s nízkou úrodou orechov). Zvyčajne strávia celý svoj život vo vnútri orechov a výhonkov a opúšťajú ich len preto, aby si našli miesto na zakuklenie. Jesenná generácia húseníc sa nemôže dostať do orecha a tak sa živí len v oplodí.
Ku kukleniu dochádza v hlbokých prasklinách v kôre alebo pod voľnou kôrou. Kukly možno niekedy nájsť vo veľkých zoskupeniach (až 170 kusov). Húsenice prvých dvoch generácií sa môžu kukliť aj v tráve alebo na konároch. Ich vývoj trvá cca 10 dní. Škodca prezimuje v štádiu húsenice alebo kukly. V napadnutých orechoch je zvyčajne prítomná iba jedna húsenica, ale je možné nájsť orechy s dvoma, ba dokonca tromi húsenicami. Pri opúšťaní plodu pred zakuklením si húsenica vytvorí okrúhly otvor, ktorý je oveľa väčší ako vstupný otvor a nie je vyplnený trusom.

Poškodené plody sa zvyčajne ľahko rozpoznajú podľa hnedého trusu nahromadeného pri vstupnom otvore do plodu alebo výhonku. Poškodené výhonky často žltnú a vädnú.

Na územiach s výskytom v nadmorských výškach 1 100 – 1 300 m sa hromadný let prvej generácie Garella musculana zvyčajne vyskytuje od začiatku apríla do konca mája. K hromadnému letu druhej generácie dochádza v júni až júli a tretej generácii v auguste. Vo vyšších výškach (1 700 – 1 900 m n. m.) sa škodca vyvíja len v dvoch generáciách ročne. V tomto prípade prvá generácia lieta v máji a druhá začiatkom augusta. Vo výškach nad 1 900 m sa vyvíja len jedna generácia ročne a lieta od konca mája do júna.

V prípade podozrenia na výskyt tohto škodcu je nevyhnutné kontaktovať ÚKSÚP, a to telefonicky na čísle 02/59 88 03 45, e-mailom: ochrana@uksup.sk, alebo písomne na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave, Odbor ochrany rastlín, Matúškova 21, 833 16 Bratislava. V prípade potvrdenia výskytu vydá ÚKSÚP rastlinolekárske opatrenia, ktorých cieľom bude eradikovať tohto škodcu v mieste výskytu.

Ing. IVANA BUGRIOVÁ, ÚKSÚP - Odbor ochrany rastlín


Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down