Možnosti a ciele chemickej ochrany plodín

V súčasnosti sa stretávame s čoraz väčším množstvom pesticídov a kvapalných hnojív, ktoré výrobcovia odporúčajú aplikovať počas vegetačného obdobia plodín. To kladie vysoké nároky na včasnú, rýchlu a kvalitnú aplikáciu všetkých prípravkov. Oneskorené a nekvalitné aplikácie spôsobujú zníženie účinnosti prípravkov a v konečnom dôsledku sa môžu negatívne prejaviť na znížení úrod a kvality dopestovanej produkcie. Aj z tohto dôvodu neustále stúpajú nároky na využívanú aplikačnú techniku.

Používanie chemických prípravkov patrí medzi najrozšírenejšie a najúčinnejšie spôsoby ochrany rastlín. Výhodou chemických opatrení v ochrane rastlín je to, že v krátkom čase môžeme modernými strojmi ošetriť veľké plochy, čo umožňuje vykonať potrebné zákroky včas, t.j. vtedy, keď sú porasty najviac ohrozené burinami, chorobami alebo škodcami. Prednosťou chemických metód je ďalej aj to, že sú v porovnaní s mechanickými zásahmi (plečkovanie) rýchlejšie a jednoduchšie realizovateľné. Samotná prax nám však potvrdzuje, že aj chemicky spôsob ochrany je úspešný len vtedy, keď je vhodne doplnený ostatnými spôsobmi regulácie škodlivých činiteľov.

Viac v RN č. 6

Prof. Dr. Ing. RICHARD POSPIŠIL,

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *