11.09.2014 | 06:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV bude podporovať podnikanie a zamestnávanie malých a rodinných farmárov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR bude podporovať podnikanie a zamestnávanie malých, mladých a rodinných farmárov. Podporí aj investície do technologickej modernizácie výroby a spracovania. Chce zvýšiť efektívnosť využívania existujúcich kapacít. Dotuje inovácie a výrobu nových druhov potravín a potravín s vyššou pridanou hodnotou. Odznelo to na dnešnom seminári v Dunajskej Strede na tému "Zhodnotenie implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a priority Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020".

"Tieto stretnutia s poľnohospodármi majú dva základné ciele. Chceme priamo, bezprostredne, predstaviť koncepčné materiály, ktoré by mali v novom programovom období dať určitý synergizmus podpory pre poľnohospodársku prvovýrobu a potravinárstvo so zreteľom na zvýšenú zamestnanosť hlavne mladých ľudí a vidieckeho obyvateľstva. Na druhej strane potrebujeme aj my spätnú väzbu od podnikateľov, poľnohospodárov a potravinárov," uviedol minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek s tým, že ľudia vedia okamžite reagovať. V diskusii využívajú zhruba 50 % času aj na otázky, ktoré nesúvisia celkom s predkladaním nejakých koncepčných materiálov, ale dennodenným životom. Pre mnohých je zodpovedanie z pohľadu ministerstva jednoduchej otázky životne dôležité. Farmári dostávajú odpovede na svoje pálčivé problémy a veľmi im to pomáha.
Na dnešnom seminári minister Jahnátek predložil a predstavil tri materiály: Koncepcie rozvoja potravinárskeho priemyslu, Koncepcie rozvoja hydromelioračných sústav na Slovensku a Podpora malých, mladých a rodinných farmárov. "Poľnohospodárom dávame zhruba mesiac na to, aby materiály doma preštudovali. Každý účastník dostane na USB kľúči kompletnú prezentáciu a následne môže poslať na rezort svoje pripomienky," vysvetlil. Dodal, že pracovníci ministerstva sa pripomienkami zaoberajú a veľakrát menia niektoré ukazovatele, tézy a postoje, približujú sa k požiadavkám.
Podľa jeho ďalších slov otázky sa najčastejšie týkajú financovania, termínov, doručenia peňazí. Zaujíma ich náhrada za škody a predkladanie výzvy. Na týchto stretnutiach sú prítomní aj pracovníci ministerstva, ktorí okamžite vedia kvalifikovane odpovedať na konkrétne otázky a ministerstvo vie okamžite urobiť aj nápravné opatrenia. "Stalo sa to aj v týchto dňoch, keď poľnohospodári na predchádzajúcich seminároch v Košiciach a Banskej Bystrici upozornili na nevhodný termín ukončenia výzvy, ktorá sa týkala rekonštrukcie zariadení poľnohospodárskej prvovýroby. Po vypočutí súčasného stavu som sa rozhodol, že zmeníme termín a do 30. septembra musí byť táto záležitosť ukončená, lebo poľnohospodári nemôžu betónovať a murovať v januári alebo februári. Vyhoveli sme požiadavke, v októbri sa môže štartovať, môžu sa venovať rekonštrukciám," podčiarkol Jahnátek.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down