19.01.2018 | 09:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV schválilo 38 projektov zelenej infraštruktúry za takmer 13 miliónov eur

Zdravšie ovzdušie, zazelenanie krajiny, ale aj odstránenie hluku či tvorba malých vodných tokov. Aj na tieto oblasti môžu mestá získať financie z eurofondov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vyhodnotilo prvé kolo výzvy zamerané na zelenú infraštruktúru a schválilo 38 projektov za takmer 13 miliónov eur.

"Nie je jedno, aký vzduch dýchame, koľko máme okolo seba stromov alebo ako narábame s dažďovou vodou. Vďaka schváleným projektom zameraným na zelenú infraštruktúru budú naše mestá a obce o niečo krajšie a zelenšie," priblížila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS) s tým, že od kvality životného prostredia závisí aj zdravie a kvalita života ľudí.
Agrorezort vyhodnotil ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (IROP) prvé kolo výzvy na zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. "Predložených bolo 70 projektov v hodnote viac ako 21 miliónov eur. Schválených bolo 38 projektov v hodnote 12,852 milióna eur," spresnil Marek Mitošinka, generálny riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR. Dodal, že mestá a obce najčastejšie žiadali prostriedky na revitalizáciu vnútroblokov sídlisk, sadové úpravy, oddychové zóny či obnovu parkov.
Financie môžu regióny žiadať na desať oblastí. Jednou z nich je zníženie hluku v mestách, a to napríklad prostredníctvom protihlukových plánov, hlukových máp či protihlukových stien a bariér. Prostriedky tiež možno žiadať na tvorbu prirodzených krajinných prvkov, akými sú napríklad malé vodné toky alebo ostrovčeky lesa. Rezort podporuje vo výzve aj budovanie prvkov drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelených parkov, stien a striech, ale aj aktivít v oblasti dopravnej infraštruktúry, ako sú zelené koridory pozdĺž cyklotrás.
Mestá a obce môžu ďalej podľa agrorezortu získať peniaze aj na zazelenanie miest, zníženie znečistenia ovzdušia, multifunkčné zóny na ekologické využívanie krajiny a regeneráciu vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Ďalšou oblasťou je aj práca s dažďovou vodou, kde ide o budovanie nádrží a prečisťovanie dažďových vôd a tiež o zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu.
Žiadať o prostriedky môžu organizácie štátnej správy, obce, mestá, samosprávne kraje, subjekty verejnej správy, mimovládne organizácie a subjekty zo súkromného sektora.
IROP je zameraný na podporu regiónov v oblasti dopravy, zvyšovanie kapacity v materských školách, technické vybavenie na základných a stredných školách a zaoberá sa aj sociálnymi vecami a kultúrou.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down