06.02.2015 | 09:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

MPRV SR má schválené dve novely zákonov

Parlament definitívne schválil dva návrhy zákonov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Novelou zákona o potravinách boli zavedené nové pravidlá v súvislosti s prebaľovaním potravín, čo znamená, že príslušnej veterinárnej a potravinovej správe budú musieť prevádzkovatelia vopred oznámiť čas, druh i množstvo prebaľovanej potraviny. Garantom kvality bude odborne spôsobilá osoba v zamestnaneckom pomere s kvalifikáciou v oblasti potravinárstva alebo veterinárneho lekárstva, čo sa však nebude týkať prvovýrobcov. Zo slovenskej legislatívy budú vypustené definície pojmov „dátum spotreby“ a „dátum minimálnej trvanlivosti“, a tiež ustanovenia o označovaní potravín, ktoré sú už vymedzené nariadením Európskeho parlamentu a Rady. V súvislosti s legislatívnymi pojmami bude tiež „predaj na diaľku“ nahradený pojmom „internetový predaj“, keďže výstižnejšie pokrýva túto oblasť predaja potravín.

Ďalšia schválená novela zákona sa týkala zjednodušených registrov obnovenej evidencie pozemkov (ROEP) v rámci riešenia situácie v dotknutých katastrálnych územiach vojenského obvodu Javorina. V jeho priestore nebol založený štandardný katastrálny operát, pričom ten súčasný trpí chybami a nedostatkami, ktoré si vyžadujú spracovanie geometrických plánov na stovky vydaných parciel. Niekoľkoročná reštitučná prax vo vojenskom obvode Javorina ukázala, že na riešenie zostávajúcich reštitučných nárokov je nevyhnutné katastrálny operát prepracovať. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj touto zmenou sleduje hlavný cieľ, a to, aby sa pozemky v bývalom vojenskom obvode Javorina dostali čím skôr k pôvodným vlastníkom.

(MPRV SR)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down