25.11.2021 | 10:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Múčne červy - bielkovinové komponenty na výrobu kŕmnych zmesí pre hydinu

Vďaka grantu Technologickej agentúry Českej republiky s názvom TJ02000018 „Využitie múčnych červov vo výžive zvierat“ sa i Mendelova univerzita v Brne zapojila do súčasného trendu v oblasti výskumu hmyzu, ako vhodného bielkovinového krmiva pre hospodárske zvieratá.

Grant je v riešení od apríla 2019 do marca 2021 na Ústave výživy zvierat a krmovinárstva (AF) v spolupráci s Ústavom agrochémie, pôdoznalectva, mikrobiológie a výživy rastlín (AF), Ústavom technológie potravín (AF) a firmou Underground Food, s. r. o. Experimenty sú v prevažnej väčšine vykonávané v pavilóne M, kde má Ústav výživy zvierat a krmovinárstva k dispozícii experimentálne chovné zariadenia.
Výskumu hmyzu z hľadiska možného použitia ako potraviny a krmiva je celosvetovo venovaná stále sa zvyšujúca pozornosť, ktorá sa najviac zvýšila po roku 2015 (podľa dostupných údajov v databáze Web of Science; van Huis, 2020). Prečo sa hmyz ako zdroj bielkovín stáva čím ďalej zaujímavejší?
Podľa odhadov, sa do roku 2050 očakáva zvýšenie ľudskej populácie na 9 miliárd ľudí, s čím sa spája zvýšenie spotreby živočíšnych produktov o 60 až 70 %. Tento nárast spotreby potravín bude vyžadovať obrovské zdroje, ktoré sú ale limitované obmedzenou dostupnosťou prírodných zdrojov, pokračujúcou zmenou klímy a konkurenciou medzi „jedlom - krmivom - palivom“ (Makkar et al., 2014).
Pre výrobu 1 kg živočíšnych produktov je v závislosti od druhu zvierat a podmienok chovu potrebných 2 - 15 kg rastlinných krmív.

Viac sa dozviete v príspevku Bc. Ing. ONDŘEJA ŠŤASTNÍKA, Ph.D. z Mendelovej univerzity v Brne - v odbornom týždenníku Roľnícke noviny č. 48.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down