18.10.2021 | 10:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na adaptáciu 267 km odvodňovacích kanálov bude vyčlenených 30 mil. eur

Dlhé roky slúžiace odvodňovacie sústavy v poľnohospodárskej krajine získavajú novú funkciu, budú zvyšovať zásoby vody pre poľnohospodárov. Uviedol to v pondelok v Slovenskom Grobe na tlačovej konferencii minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO), za účasti predsedu zboru poradcov ministra Martina Kováča.

Oznámil, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spolu so štátnym podnikom Hydromeliorácie spúšťa projekt adaptácie odvodňovacích kanálov v dĺžke 267 kilometrov. Na projekt bude vyčlenená suma 30 miliónov eur vrátane projekčných nákladov, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania. Projekt bude podporený zo zdrojov Programu rozvoja vidieka na roky 2014 až 2020.
Súčasťou projektu je podľa neho aj adaptácia dvoch odvodňovacích sústav s čerpacími stanicami, aby zabránili podmáčaniu pôd a zároveň, aby slúžili na zavodňovanie krajiny v čase sucha. "Pred pár desiatkami rokov štát vybudoval sieť kanálov, aby sme odvodnili mokrade a vysušenú pôdu sme využili na poľnohospodársku produkciu. Dnes nás klimatická zmena mobilizuje zadržiavať vodu v krajine. Sama sa tam však nevráti, preto bude mať projekt revitalizácie odvodňovacích sústav dvojakú funkciu - ochranu poľnohospodárskej pôdy pred povodňami aj suchom," uviedol Vlčan. Kanál bude podľa neho delený systémom prehrádzok tak, aby spomaľovali tok vody a podporovali jej vsakovanie do podložia.“
"Dnes sa pozornosť médií pri riešení dôsledkov klimatickej zmeny sústreďuje na znižovanie emisií oxidu uhličitého (CO2) vznikajúcich spaľovaním fosílnych palív. Menej pozornosti sa venuje mechanizmu odčerpávania CO2 z atmosféry. Pritom najmasívnejším systémom spotreby CO2 z ovzdušia je jeho viazanie do rastlín, stromov a pôdy v procese fotosyntézy. A ako všetci vieme, pre optimálny rast biomasy potrebujeme viac vody v krajine. Viac vody v krajine znamená intenzívnejšia fotosyntéza a zelenšia krajina v každom počasí," vysvetlil Kováč.
V rámci projektu realizáciou vodozádržných opatrení je možné podľa Kováča zvýšiť kapacitu dotknutých úsekov krajiny asi o 5 miliónov kubických metrov (m3), ktorá následne umožní zlepšiť zásoby a disponibilitu pôdnych a podzemných vôd zhruba od 15 do 25 miliónov m3 každý rok.
Realizáciou ďalších opatrení v poľnohospodárskej a lesnej krajine chce agrorezort zvýšiť do roku 2030 každoročné zásoby a disponibilitu vodných zdrojov v leso-poľnohospodárskej krajine o ďalších minimálne 250 miliónov m3 vody.
Potenciál zadržiavania dažďovej vody na Slovensku je veľký a agrorezort v tom bude aktívny. V budúcom programovom období chce dosiahnuť, aby boli aj krajinné prvky (tzv. modrá a zelená infraštruktúra v krajine), ktoré zachytávajú a zadržiavajú v krajine vodu, zahrnuté do plôch, na ktoré môžu poľnohospodári čerpať priame platby, a tým ich zapojiť do aktívnej spolupráce na revitalizácii vyschnutej krajiny budovaním vodozádržných prvkov.
(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down