Na Celoslovenských dňoch poľa sa opäť oralo

Súčasťou 11. ročníka Celoslovenských dní poľa (CDP) bola po dvojročnom „pandemickom“ prerušení aj tradičná súťaž v orbe dvojzáprahmi jednoradličným pluhom. Zúčastnilo sa jej šesť oráčov so svojimi štvornohými pomocníkmi.

Pravidelnými účastníkmi tejto súťaže v predchádzajúcich ročníkoch boli oráči zo susednej Českej republiky, ktorí nesklamali ani v tomto roku. Zo Žarošic prišiel Oskar Sněhota, ktorý patrí k viacnásobným účastníkom súťaže v orbe a zúčastnil sa aj František Dobrovolný z Újezdu u Brna, ktorý už tiež oral na jednom z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Slovenských oráčov zastupovali Ľubomír Chromec z Turčianskych Kľačan, Jozef Halás z Nového Mesta nad Váhom, Martin Veterník z Príboviec a Lukáš Šulák zo Serede. 

Pozemky pre súťažiacich oráčov boli namerané podľa Pravidiel súťaže v orbe dvojzáprahmi, ktoré boli už v prechádzajúcich rokoch pre furmanské súťaže v orbe pripravené Slovenskou spoločnosťou pre orby (SSpO). Každý súťažiaci dvojzáprah mal zorať pozemok s rozmermi 10 x 30 m. Aj keď tieto pravidlá obsahujú aj údaj o čase, v rámci ktorého má byť orba vykonaná, už v úvode pri otvorení súťaže bolo dohodnuté, že čas orby nebude dôležitý, ale rozhodujúcimi ukazovateľmi pre hodnotenie výsledkov orieb budú najmä kvalitatívne parametre. K nim pribudol ešte jeden ukazovateľ, a tým bola hĺbka orby, ktorá bola stanovená na minimálnych 15 cm. Podľa vypracovaných pravidiel bol súťažný pozemok rozdelený na dve časti, z ktorých prvá bola oraná spôsobom „do skladu“ a druhá „do rozoru“.
Aj keď sa organizátori CDP snažili uľahčiť prácu pre súťažiacich oráčov a ich štvornohých pomocníkov na súťažných pozemkoch tým, že ich pomerne výdatne zavlažili, aby sa dalo ľahšie orať, nebolo tomu úplne tak. Pod povrchom zhutnená pôda, ktorá už dlhšiu dobu nedostala výdatnejšie zrážky, bola stále tvrdá a oráčom sa buď ťažšie zahlboval pluh na začiatku pozemku, alebo im „vyhadzovalo“ pluh z brázdy, keď na takéto tvrdšie miesto narazili niekde vo vnútri súťažného pozemku. Napriek uvedeným „nástrahám“ všetci oráči svoje pozemky úspešne zorali.

Po ukončení orieb na boli na základe stanovených súťažných pravidiel spracované výsledky, podľa ktorých sa najlepšie pri orbe darilo súťažiacemu na pozemku č. 5, ktorým bol Oskar Sněhota. Za svoju prácu získal najvyšší počet bodov a „vyoral“ si prvé miesto. Ako druhý sa umiestnil oráč, ktorý oral na pozemku č. 4 a ním bol Jozef Halás. Tretím v poradí bol František Dobrovolný, ktorý oral na pozemku č.1. Ostatní oráči svorne obsadili štvrté miesto. Všetci súťažiaci oráči boli pri vyhodnotení súťaže ocenení Pamätným listom a vecnými cenami, ktoré im budú pripomínať 11. ročník CDP. Okrem toho, prví traja oráči boli ocenení Diplomom za umiestnenie podľa toho, na ktorom mieste v súťaži skončili. Okrem súťaže v orbe dvojzáprahmi sa uskutočnili aj ukážky orby traktormi - veteránmi, ktorých sa zúčastnili Juraj Sulan z Mane, Peter Vaško z Piešťan a Jan Ješko z Maduníc.

Všetkým súťažiacim za úsilie, ktoré vynaložili pri príprave na súťaž, ako aj ukážky orieb, patrí úprimné poďakovanie a žiada sa vysloviť presvedčenie, že orby zostanú pevnou súčasťou aj ďalších ročníkov Celoslovenských dní poľa.

doc. Ing. JOZEF ĎUĎÁK, CSc., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down