13.12.2013 | 04:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Na čo by sme sa mali zamerať?

Po deklarovanom presune prostriedkov z II. do I. piliera vo výške 18,27% bude Program rozvoja vidieka na roky 2014 – 2020 „disponovať“ sumou v objeme 2, 076 miliardy eur. To je menej ako v súčasnom rozpočtovom období, kedy alokácia pre PRV predstavovala 2,597 miliardy eur, z toho 1,997 miliardy z EPFRV.

V novom programovacom období budú mať členské štáty väčšiu voľnosť pri  rozhodovaní sa o cieľoch a prioritách svojej agrárnej politiky, ako aj pri výbere opatrení, na ktoré použijú prostriedky z EPFRV. Zrušili sa tiež tzv. osi, ktoré mali viac menej povinne stanovené podiely na celkovom čerpaní a nahradilo ich šesť priorít. Teraz viac záleží na členskom štáte, ako si vyhodnotí potreby a priority pri čerpaní európskych peňazí, a to aj na základe skúseností s doteraz implementovanými programami.

Na čo by sme sa mali zamerať na Slovensku? Podľa mňa by sa mala zvýšená pozornosť venovať opatreniam, ktoré uvádza návrh nového nariadenia o podpore vidieka z EPFRD, nadväzne na prioritu č. 3 „Podpora organizácie potravinového reťazca a manažmentu rizika v poľnohospodárstve“, a na prioritu č. 6 „Podpora sociálnej inklúzie a zmiernenia chudoby a hospodárskeho rastu vo vidieckych oblastiach“. Teda na podporu posilnenia trhovej pozície prvovýrobcov a zamestnanosti na vidieku.

Príkladom takéhoto opatrenia je podpora organizácií výrobcov, zabezpečujúcich sústredenie ponuky, trhovú úpravu produktov, hromadné obstarávanie výrobných vstupov a podobne.  

V neposlednom rade treba spomenúť opatrenia na zmiernenie následkov rastúcej cenovej a inej nestability trhov poľnohospodárskych surovín, ako aj na zmiernenie rizík, vyplývajúcich z výkyvov počasia a prírodných katastrof. Už dlhodobo je požiadavkou európskych roľníkov, aby sa pomoc pri odstraňovaní následkov týchto rizík zahrnula do programov rozvoja vidieka.

GEJZA BLAAS

Viac so dočítate v 50. čísle Roľníckych novín.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down