24.09.2014 | 02:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nájom pôdy by mal byť pre mladého farmára prístupnejší

Nájom pôdy by mal byť pre mladého, respektíve malého farmára od nového roku prístupnejší. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách predloženého Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Návrh na svojej schôdzi dnes prerokovala a schválila vláda SR.

BRATISLAVA.  Účinnosť novely zákona sa navrhuje od 1. januára 2015, pretože Slovenský pozemkový fond (SPF) má totiž približne 75 % zmlúv, ktoré končia ku koncu roku 2014 a bolo by preto vhodné uplatniť zníženie prenajímania pôdy veľkým farmárom v prospech malých a mladých poľnohospodárov.
      Ustanovenia novely zákona určujú hornú hranicu prenajímaného pozemku pre mladého poľnohospodára a poľnohospodára spĺňajúceho podmienky malého a mikro podniku na 28 hektárov (ha). MPRV zároveň s cieľom zvýšenia zamestnanosti zamýšľa túto hranicu výmery zvyšovať úmerne s počtom zamestnancov, a tým motivovať mladého a malého poľnohospodára, aby zamestnával viacej osôb.
Mladý poľnohospodár a poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého a mikro podniku sa bude podľa novely zákona musieť v nájomnej zmluve zaviazať, že na prenajatej ploche bude uskutočňovať špeciálnu rastlinnú výrobu, alebo že do určitej doby dosiahne zaťaženosť živočíšnej výroby na úrovni 0,3 veľkej dobytčej jednotky (VDJ)/ha.
"V súčasnej platnej zákonnej úprave je zakotvené právo na uzatvorenie zmluvy o nájme poľnohospodárskeho pozemku pôvodnému nájomcovi, ak riadne a včas plní svoje záväzky. Toto právo je potrebné novými odsekmi obmedziť, aby boli vytvorené podmienky aj pre iné subjekty, ktoré nemajú možnosť dostať sa k poľnohospodárskym pozemkom, na ktorých by boli schopní začať alebo rozvinúť svoje podnikateľské zámery," zdôvodnil potrebu novely agrorezort.
Obmedzená disponibilita poľnohospodárskej pôdy, ktorú majú dlhodobo v prenájme etablované poľnohospodárske podniky, determinuje podľa MPRV zameranie mladých a malých poľnohospodárov na špecializovanú rastlinnú výrobu, pri ktorej sa dá aj na menších výmerách dosiahnuť ekonomická efektívnosť.
"Na druhej strane je však potrebné v primeranom rozsahu chrániť aj pôvodných nájomcov, ktorým nesmú prijaté opatrenia úplne znemožniť ich podnikanie, a preto je diferencovaný prístup k obmedzeniu prenajatých poľnohospodárskych pozemkov pre pôvodných nájomcov, ktorí majú v nájme 100 až 1000 ha najviac o 5 % a nad 1000 ha najviac o 10 % výmery," zdôraznil rezort pôdohospodárstva.
(tasr)

Pridaj komentár

Napísať odpoveď pre Csaba Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Komentáře k článku

  1. Som SHR a vlastním pozemky cca 10 ha ktoré boli ziskané od neznámych vlastnikov. SPF uzatvoril zmluvu v roku 2013 na prislušné pozemky na dobu 15 rokov, ktorá vraj plati aj na mňa, takže o 14 rokov možem požiadať o vrátenie pody s tym že dovtedy plati aj suma nájmu. Na druhej strane teraz možem prenajimať od SPF. Ako može mať vačšie právo správca a nájomca ako vlastnik.....alebo to su nejaké praktiky ako donutiť vlastnika predať vlastné pozemky?

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down