18.06.2014 | 11:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nájomné vzťahy k pôde by sa mali stabilizovať do roku 2020

Slovensko má rozdrobené vlastníctvo pôdy, poľnohospodárske pozemky prechádzajú do vlastníctva dedičov a títo neraz nerešpektujú nájomné zmluvy, ktoré majú družstvá, agropodnikatelia a súkromne hospodáriaci roľníci uzavreté s predchádzajúcimi vlastníkmi. Pôda by preto podľa predsedu Zväzu poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností (ZPDaOS) Milana Mišánika mala byť dlhodobo právne ošetrená tak, aby sa nájomné vzťahy stabilizovali minimálne na desať rokov.

"Nájomné zmluvy majú agropodnikatelia a družstvá uzavreté na päť až 20 rokov. Pri vstupe do nového programového obdobia by bolo ideálne, keby boli nájomné a vlastnícke vzťahy k pôde stabilizované minimálne do roku 2020," domnieva sa Mišánik. Pripomenul, že pri predaji, darovaní či dedení pozemkov záväzky z nájomných zmlúv prechádzajú na nových vlastníkov.
"Napriek tomu sa vyskytujú prípady, keď noví vlastníci neberú ohľad na nájomné zmluvy, nerešpektujú ich, mnohí majú na pozemkoch svoje podnikateľské zámery. V rozpore so zmluvami na pozemkoch takto doslova z večera do rána vyrastú nelegálne reklamné pútače, stavajú sa čistiarne odpadových vôd alebo aj väčšie stavby," povedal Mišánik pre TASR.
Podľa platného zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov sa nájomcovi pozemok prenajíma najmenej na päť rokov. Zmluvy na určitý čas môžu byť uzavreté najdlhšie na 25 rokov, na dlhšie obdobie, najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu či chmeľnice. Najmenej na 50 rokov, ak ide o zriadenie repozitória, ktoré je registrované.
Výška nájomného je podľa zákona 1% z hodnoty pôdy určenej podľa bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky (BPEJ). Nájomné sa platí ročne pozadu, a to vždy k 1. októbru, vlastníci si s nájomcom môžu dohodnúť aj iné zmluvné podmienky.
Agropodnikateľ nájomné platiť nemusí, ak pre mimoriadne prírodné udalosti nemohol dosiahnuť v príslušnom kalendárnom roku žiadny výnos. Ak z týchto dôvodov úžitky z prenajatého pozemku klesli pod polovicu bežného výnosu, má právo na primeranú zľavu.
Zmluvu dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je podľa zákona jeden rok, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne inak.

Slovenský pozemkový fond (SPF) podľa vyjadrenia jeho hovorkyne Dariny Pinterovej, ktoré dnes poskytla TASR, môže prenajať pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky nezistených vlastníkov, s ktorými fond nakladá v súlade s platnou právnou úpravou.
"Prenajať ich môže na poľnohospodárske účely fyzickým alebo právnickým osobám, ktorých predmetom činnosti je poľnohospodárska výroba, alebo ktorých činnosť súvisí s poľnohospodárskou činnosťou a ktorým právo na nájom pozemkov vyplýva zo zákona alebo nariadenia vlády. Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu ako samostatne hospodáriaci roľník (SHR), môže podať žiadosť o prenájom nehnuteľností v ktoromkoľvek období na regionálny odbor SPF, v ktorého pôsobnosti sa nehnuteľnosti nachádzajú," informovala Pinterová. Upozornila zároveň, že podmienky nájmu sa menia podľa presnej špecifikácie účelu nájmu v zmysle druhej časti zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR momentálne nepripravuje žiadne zmeny týkajúce sa nájmov pozemkov, TASR o tom informoval hovorca rezortu Peter Hajnala.

(tasr)

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Komentáře k článku

  1. Je to smutné, že autor sa pomýlil ale má pravdu. Výška nájomného podľa zákona nie je 1% z hodnoty pôdy ale MINIMÁLNE 1%. Realita ale je 1%. Čo predstavuje čiastku cca 5-10€/ha/rok. A pri dnešnej dotačnej politike to znamená, že kto má v nájme pôdu má zarobené. Napr. TTP stačí pokosiť a nestarať sa. A potom rodinné farmy, o ktorých sa toľko hovorí, nemajú šancu začať, aj keď majú v záujme vytvárať na pôde pridanú hodnotu aj bez dotácii. Lebo podu nikto nepustí, keď za ňu môže dostávať peniaze v podstate zadarmo. A pri tom to je cudzia pôda...

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down