18.07.2016 | 11:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Náročná cesta z poľa až po silážny žľab...

Kukurica na siláž má vo výžive hospodárskych zvierat svoje nezastupiteľné miesto. Ako silážna krmovina je cenená hlavne pre vysoký energetický potenciál, ktorý zabezpečuje priaznivý obsah glycidov obsiahnutých v zrne. Jej pestovanie sa rozšírilo vďaka úspešnému šľachteniu aj do vyššie položených regiónov.

Jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich efektivitu pestovania je výber vhodných hybridov pre príslušnú pestovateľskú oblasť, čo v nemalej miere ovplyvňuje energetickú hodnotu krmiva. Pestovaním hybridov s rôznou skorosťou sa umožní kontinuálny zber krmiva v správnej fáze zrelosti. Výber hybridu

Podľa niektorých odborníkov, sa výber hybridu podieľa na výške úrody až 30 %. Výber silážneho hybridu býva často ovplyvnený snahou dosiahnuť čo najvyššie úrody čerstvej hmoty. Takéto hodnotenie úrody je však skresľujúce. Samozrejme, že hybridy s vyšším FAO číslom majú vyšší úrodotvorný potenciál ako hybridy s nižším FAO. To však platí iba vtedy, keď ide o porovnanie dvoch rovnako zrelých hybridov. V praxi sa často stretávame s tým, že v menej priaznivých podmienkach zvolí poľnohospodár pestovanie hybridu s vyšším FAO, aby zabezpečil dostatok krmiva. V chove vysokoúžitkových zvierat je nevyhnutné svoju pozornosť pri výrobe krmív orientovať najmä na kvalitu a nie kvantitu. Momentálne je na trhu množstvo čisto silážnych hybridov označovaných ako "stay green", ktoré sa vyznačujú pomalším dozrievaním zvyšku rastliny a v silážnej zrelosti pri sušine 32 - 35 % sa dosahuje aj fyziologická zrelosť zrna (štádium voskovej zrelosti zrna pri obsahu sušiny 55 - 60 %). Tento fakt má za následok dostatok vodorozpustných cukrov v stonkách a listoch, potrebných na rýchle naštartovanie fermentácie. Vysoká objemová hmotnosť a vysoký podiel šúľkov umožňujú pri požadovanej rezanke dobré utlačenie silážovateľnej hmoty, čo je najdôležitejším predpokladom úspešnej fermentácie.

V závislosti od skorosti a určenia hybridu sa na jeden hektár vysieva 70- až 85-tisíc jedincov. Zbytočne porast prehusťovať nemá zmysel. Okrem zvýšených nákladov na osivá, dochádza k zníženiu kvality získaného krmiva. Nedostatočné presvetlenie porastu obmedzuje asimiláciu rastlín a ukladanie zásobných látok. To sa negatívne odráža na nižšom podiele klasu na celej rastline, nižšom obsahu škrobu a následne na celkovej energetickej hodnote krmiva.

Viac si možno prečítať v ROĽNÍCKYCH NOVINÁCH č. 29.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down