17.10.2018 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Nástroje hodnotenia a riadenia rizík

V Bratislave prebieha dvojdňová konferencia „Nástroje hodnotenia a riadenia rizík v agropotravinárskom sektore.“ Konferenciu organizuje NPPC - Výskumný ústav ekonomiky poľnohospdoárstva a potravinárstva v spolupráci s MPRV SR a OECD pod záštitou podpredsedníčky vlády a ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie je diskusia a hľadanie optimálnych riešení tvorcov poľnohospodárskych politík, výskumníkov, akademickej obce a podnikateľských subjektov a odbornej verejnosti pri riadení a eliminácie rizika v agropotravinárskom sektore.

Na konferencii vystúpia uznávaní európski a svetoví odborníci zaoberajúci sa otázkami riešenia rizikovosti agropotravinárstva, ktorí budú prezentovať rôzne prístupy k riadeniu rizík v agrosektore.

Činnosť a výsledky poľnohospodárstva sú čoraz viac ohrozené klimatickými vplyvmi a z ekonomického aspektu volatilitou cien vstupov a produkcie na európskych a svetových trhoch. V súčasnosti sa miera rizika zvyšuje, čo si vyžaduje tvorbu nástrojov na jeho riešenie. Riadenie rizika je neoddeliteľnou súčasťou dosiahnutia hospodárskeho úspechu v agropotravinárstve, preto je dôležité venovať otázkam rizikovosti viac pozornosti a správne definovať zdroj rizika a mieru jeho eliminácie vo výrobných činnostiach aropotravinárskeho sektora. Riadenie rizika vyžaduje optimálnu kombináciu využitia najnovších poznatkov výskumu, inovačné riešenia a manažérske opatrenia s využitím dostupných finančných i nefinančných nástrojov.

Riadenie rizík je jednou z kľúčových tém súčasnej aj budúcej SPP po roku 2020. Výsledky konferencie budú podkladom pre tvorcov poľnohospodárskych politík, širšiu odbornú verejnosť a prispejú k spoločnej diskusii pre prípravu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Na konferencii prisľúbil účasť komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan.

Konferencia je podporená z Kooperatívneho výskumného programu OECD pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy.

Pridaj komentár

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

denník / newsletter

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down